סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

הגנת העדר שליטה בפלילים

אחריות פלילית criminal liability היא תנאי להרשעת אדם בביצוע עבירה פלילית.

אחריות זו תוטל שעה שהוכחה התקיימות היסוד הנפשי והיסוד העובדתי של ההתנהגות האסורה כפי שקבועים בחוק העונשין, התשל"ז - 1977.

יחד עם זאת, החוק מכיר בשורה של סייגים לאחריות פלילית, לפיהם על אף שהעבירה בוצעה קיים פטור מהרשעה בדין וכתוצאה מכך גם העדר ענישה.

באופן זה, על רשויות התביעה להוכיח את אשמתו של הפרט מעל לספק סביר, ללא סייגים לאחריותו לביצוע העבירה.

קראו על סוגים נוספים של סייגים לאחריות פלילית:

הגנת הכורח בפלילים

תקיפה פלילית או הגנה עצמית?

לסיוע בתחום הפלילי, חייגו חינם: 1-800-800-891

יש לכם שאלות נוספות? היכנסו והעלו אותן בפורום המשפטי

הגנת העדר שליטה בפלילים

הגנת היעדר שליטה בפליליםאחת מהגנות המוכרות בפלילים הינה העדר שליטה involuntary.

דוקטרינת העדר שליטה קבועה בסעיף 34ז לחוק העונשין, ולפיה, כלשון החוק: "לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה ולא היה בידו לבחור בין עשייתו לבין ההימנעות ממנו מחמת העדר שליטה על תנועותיו הגופניות, לענין אותו מעשה, כמו מעשה שנעשה עקב כפייה גופנית שהעושה לא יכול להתגבר עליה, תוך תגובה רפלקטורית או עוויתית, בשעת שינה, או במצב של אוטומטיזם או של היפנוזה".

מתי תחול הגנת העדר שליטה ומהם התנאים הנדרשים להחלתה?

הגנת העדר שליטה תחול כאמור במידה ויוכח שאדם לא היה יכול לבחור בין עשייה או הימנעות מהמעשה עקב אי שליטה על תנועותיו או כאשר ההתנהגות התבצעה בעקבות מצב גופני שהאדם לא היה יכול להתגבר עליו.

התנאי הנדרש להחלת ההגנה הוא הוכחה של העדר יכולת בחירה, אשר לא נבע מרשלנות או מקיום יסוד נפשי של מחשבה פלילית אחרת. כך, אחד החריגים להחלת הגנת העדר שליטה הוא דוקטרינת התנהגות חופשית במקור actio libera in cause.

בהתאם לדוקטרינה זו, הגנת העדר שליטה לא תחול אם התקיימה אצל עושה העבירה מודעות למעשה. בנוסף, לא תתקיים ההגנה במידה ויוכח, כי אדם מן הישוב היה יכול להיות מודע בטרם התרחש המצב במסגרתו נעברה העבירה, כי הוא עלול לבצעה בנסיבות העניין ועדיין העמיד את עצמו בפני אפשרות זו.

הטעם לכך הוא שבמצבים אלה קדמה להתנהגות האדם התנהגות אחרת נשלטת, והיא זו שלכאורה גרמה לו למצב בו התרחשה אי השליטה על מעשיו.

פסיקה בנושא הגנת העדר שליטה

בהליך ע"פ 18028/12-10 נ' ק' נ' מדינת ישראל קיבל בית המשפט באופן חלקי ערעור על הרשעתו של המערער בעבירות תקיפה ואיומים. זאת משום שבאותה עת היה המערער מצוי במצב פסיכוטי בעקבות נטילת סמים, ולכן מצא בית המשפט כי מתקיים היסוד הדרוש לעבירת תקיפה אך לא לעבירת האיומים.

המערער טען כי בשל העובדה שהיה תחת מצב פסיכוטי, חלה במקרה זה הגנת העדר שליטה.

בית המשפט קבע, כי הגנת העדר שליטה אינה חלה במקרה האמור כיוון שהמערער גרם למצב הפסיכוטי והיה מודע לאפשרות קיומו עקב נטילת הסמים במשך זמן רב או כתוצאת הגמילה מהם.

נוכח העדר התחולה של הגנת העדר השליטה, נותרה ההרשעה בגין עבירת תקיפה על כנה.

חשיבות קבלת סיוע משפטי

תוצאותיה של הרשעה בדין פלילי עלולות להיות קשות ובעלות השלכות חמורות. 

פנייה לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורך דין פלילי תסייע בגיבוש האסטרטגיה המשפטית ההולמת בנסיבות המקרה, כמו גם בשמירה על זכויותיו של הנאשם לאורך ההליך.
 

לסיוע בתחום הפלילי, חייגו חינם: 1-800-800-891
פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- עמלת תיווך עבור שכירות של חצי שנה
- ערבות בהוצאה לפועל
- פיצוי על איחור מסירת דירה מקבלן
- צינור פוצץ בביניין
- בדיקת עובש
- ביטול חוזה להשכרת סטודיולחוגי אומנות לילדים פעם בשבוע
- חובת המשכיר?
- בעל בית דורש תשלום על ניקיונות
- דוח מהירות
- בדיקת רקמות/אבהות ממש דחוף וחשוב
- קצבת ילדים
- תביעה נגד עיריית ירושלים בגלל הודעת קנס שלא נשלחה
- פרידה
- שכירות עזרה דחופה
- כמה זמן עד שדוח חניה מתיישן??
- העלאה בארנונה
- הסכם המבוסס על אחוז רווח בחברה
- סיוע בפרשנות הסכם העסקה
- אישור מהנדס נכס לשכירות
- מנהלי כפול
- תביעה מול בעל דירה
- עבירת איומים?
- אופציה בחוזה
- העמדת תנאים לקיום סעיף האופציה
- שכר טרחה לעו"ד מול ביטוח לאומי
טעינה...

תחומים קרובים:
הרפורמה בהוצאה לפועל
הפליית עובדים
משמורת ילדים
תאונות פגע וברח
עבר פלילי
רשלנות רפואית - לידה מכשירנית
עורכי דין

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת