סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

דיני חוזים - חוק החוזים והחופש לכרות חוזה

חיי היום יום רצופים בהתקשרויות משפטיות המבוססות על חוזה, בפרט בתחום העסקי ולפיכך מהווים דיני החוזים אחד הענפים המרכזיים בשיטת המשפט הישראלי. 

דיני החוזים מסדירים מגוון סוגים של התקשרויות המתקיימות בין שני צדדים למטרות שונות וככאלה חוסים תחת המשפט האזרחי.

לקבלת סיוע משפטי בנושא דיני חוזים חייגו חינם: 1-800-800-891

היסודות והעקרונות עליהם מושתתים דיני חוזים בישראל

ענף דיני החוזים מתמקד בתנאי הסף והקריטריונים אשר התקיימותם מבססת את הקביעה כי מדובר בהתחייבות משפטית ברת אכיפה.

לצורך ההכרה בהתחייבות בין הצדדים כחוזה משפטי נדרשים מספר אלמנטים מרכזיים:

גמירות דעת - הסכמה הדדית של הצדדים לחוזה לגבי ההתחייבות שנטלו על עצמם מתוך רצון חופשי ומודעות בשילוב הצבעה על כוונה ליצירת התקשרות משפטית מחייבת ביניהם. 

יסוד האכיפה - מבדל את החוזה מהסכם רגיל והופך אותו להתחייבות משפטית שיש לקיימה. דיני חוזים - חוק החוזים והחופש לכרות חוזה

העיקרון המנחה בדיני חוזים הינו חופש החוזים - החוק והפסיקה מקנים לצדדים מנדט מלא להחליט ביניהם על תוכן החוזה והסעיפים שייכללו בו ולקבוע את אופן כריתת החוזה, בכתב או בעל פה.

ברוח זו רשאים הצדדים להתנות על חוקים מסוימים במסגרת החוזה ביניהם, למעט הוראות יסוד במספר חוקים אשר אינן ניתנות להתניה, דוגמת חקיקת המגן בתחום דיני עבודה.

דברי החקיקה המסדירים את דיני החוזים

בשיטת המשפט הישראלי מעוגנים דיני החוזים במספר חוקים. חוקים אלה מסדירים את עקרונות הבסיס אשר חלים בכל חוזה באופן כללי וכן הסדרים אשר רלוונטיים לסוגים מסוימים של חוזים, בהם לדוגמא קיים צורך להגן על הצד החלש לעסקה.

דבר החקיקה המרכזי בתחום הינו חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973 מגדיר מהו חוזה, אופן כריתתו, פגמים המהווים עילה לבטלותו ופסילתו של חוזה, השלכות הביטול, תוכן חוזה ופרשנותו והיבטים נוספים.

נדבך משלים לחוק החוזים הכללי הינו חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1971 - מונה את שורת הסעדים אותם זכאי לקבל הצד שניזוק עקב הפרת החוזה, לרבות: אכיפת החוזה, ביטולו וקבלת פיצויים.

קיראו בהרחבה: ביטול חוזה למכירת דירה

על החוקים אשר מסדירים חוזים מסוגים מסוימים נמנים: חוק המכר - כללי וחוק המכר בעניין דירות; חוק חוזה הביטוח; חוק חוזה קבלנות וכן חוק החוזים האחידים אשר מסדיר את ההתקשרות בין ספק לבין לקוחותיו, תוך הגנה על האינטרסים של הלקוחות המהווים הצד החלש לעסקה וקיום ביקורת לגבי כלילת תנאים מקפחים בחוזה מסוג זה.

קיראו בהרחבה על: חוק הגנת הצרכן

מידת המעורבות של מערכת המשפט בתחום דיני חוזים

בהתאם לעקרון העל של חופש החוזים נמנעות הערכאות מלהתערב בהסכמות שגובשו בין הצדדים אלא אם מדובר בנסיבות המחייבות התערבות, לדוגמא: חוזה שנחתם מתוך הפעלת לחץ או כפייה, אגב טעות או הטעיה, חוזה הנוגד את תקנת הציבור, עומד בסתירה לדבר חקיקה ועוד.

במקרים אלה מסורה בידי הערכאה המשפטית סמכות להורות על בטלותו המלאה או החלקית של החוזה ולפסוק פיצויים מסוגים שונים בהתאם לנזק שנגרם כתוצאה מאי קיום החוזה.

יצוג של עורך דין המתמחה בדיני חוזים

חוזה הינו מסמך הנתון מעצם טבעו לפרשנות. התחקות אחר כוונת הצדדים מתבצעת באופן אובייקטיבי, באמצעות שימוש במבחן האדם הסביר.

במסגרת פרשנות חוזה משמש עקרון תום הלב אשר מתיר סטייה מהנוסח הכתוב לצורך קיום כוונתם האותנטית של הצדדים. שיקולים נוספים המשפיעים על האופן בו יפורש החוזה הינם נסיבות חיצוניות הקשורות לעניין, התנהגות הצדדים במהלך משא ומתן לכריתת החוזה ובמעמד חתימתו ועוד.

בשל המורכבות הקיימת בפרשנות חוזה נודעת חשיבות רבה לפניה לקבלת יעוץ משפטי עוד בשלב ניסוח החוזה. 

עורך דין המתמחה בתחום יפעל להגנה על האינטרסים של מרשו, ניהול משא ומתן עם הצד השני לטובת הלקוח וגיבוש נוסח חוזה המתייחס למרב ההיבטים ואינו מותיר פתח ללקונות תוך חיסכון בצורך בהתדיינות משפטית.

במידה והחוזה יגיע בכל זאת לדיון בפני הערכאות יסייע עורך הדין למרשו בהגעה לתוצאה הרצויה עבורו - קיום ההתקשרות או ביטולה וקבלת פיצויים בהתאם.

קיראו בהרחבה על: חוזים עסקיים

לקבלת סיוע משפטי בנושא דיני חוזים חייגו חינם: 1-800-800-891
פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
חוזה עבודה אישי
חוזה מתנה - מקרקעין
הפרת חוזה ופיצויים במרכז
אחריות שילוחית - סקירה משפטית
זכיינות לפי חוזה זכיינות
הימורים באינטרנט
כתובה על פי חוק

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת