סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

חוזה עבודה אישי - מהו הסכם עבודה אישי?

חוזה עבודה אישי נהוג ברגיל במקומות עבודה בהם לא חל הסכם קיבוצי, המסדיר את תנאי ההעסקה בענף. במקרה זה, נקבעת מתכונת יחסי עובד - מעביד ומפורטים עיקרי תנאי העבודה במסגרת חוזה התקשרות בין המעסיק לעובד, המנוסח באופן פרטני.

חוזי עבודה אישיים ייתכנו גם במקומות עבודה בהם חל הסכם קיבוצי: על פי רוב יעסקו חוזים כאלה  בהיבט שיבוץ עובדים במקום העבודה או בסוגיית שכרם ותנאי העסקתם של עובדים בתפקידים מסויימים, אשר הוצאו מתחולת ההסכם הקיבוצי. 

לסיוע משפטי מיידי בתחום דיני עבודה, לחץ כאן

ככלל, יחסי עובד ומעביד נבחנים בראי כפול, של דיני החוזים הכלליים ושל משפט העבודה, המעניק מטריה נורמטיבית מגנה לעובד באשר הוא עובד. לפיכך, חוזה עבודה אישי ייבחן בהתאם לאמות המידה שמכתיבים חוקי העבודה ועל המעסיק נאסר לכלול בו סעיפים, המתנים או מערערים אחר ההגנות המוקנות לעובד במסגרת חוקים אלה.

סוגים שכיחים של חוזה עבודה אישי

חוזה עבודה אישי נחלק למספר סוגים עיקריים, בהתאם למשך תקופת חלותו: חוזה עבודה אישי - מהו הסכם עבודה אישי

1.    חוזה עבודה לתקופה קצובה - נכרת לגבי עבודה, אשר מועד סיומה ידוע מראש ונקבע מבעוד מועד. חוזה מסוג זה מסדיר בעיקר עבודות, המבוצעות במתכונת של פרויקט מוגבל בזמן.
בתום תקופת החוזה תקום לעובד זכאות לקבלת פיצויי פיטורים, בהתאם לסעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים, זאת במידה והועסק באותו מקום עבודה במשך שנה לפחות ובסיום התקופה שנקבעה לא הציע לו המעביד לחדש את החוזה.

2.    חוזה עבודה לתקופה בלתי קצובה -  מדובר בחוזה השכיח, אשר מסדיר התחייבות דו צדדית: של המעביד - לספק עבודה ושל העובד - לבצעה. מעת לעת חלים שינויים בתנאי ההעסקה, דוגמת תנאים סוציאליים להם זכאי העובד, משכורתו, היקף המשרה וכד'. חוזה מסוג זה הינו חוזה נמשך, אשר מועד סיום העבודה אינו קבוע בו, כאשר סיום ההתקשרות בין העובד למעביד יעשה באחד מהאופנים המקובלים לצורך זה, בהם: פיטורים מסיבות שונות, התפטרות, פרישה לגימלאות וכד'.

3.    חוזה עבודה למשימה ייעודית - תחום במועד סיומה של המשימה הספציפית, אשר בגינה נערכת ההתקשרות. חוזים מסוג זה מגובשים לעניין משימות עבודה דוגמת תקופת התמחות ובסיומם העובד אינו זכאי ליהנות מקבלת פיצויי פיטורים, היות ואין מדובר בחוזה לתקופה קצובה אלא בחוזה, אשר מוגבל במשכו ולא ניתן לחידוש או הארכה.

הסדרה חוקית של התחום

בעבר בוצעו מספר נסיונות להעברה בכנסת של הצעת חוק חוזה עבודה, אשר נועדה להסדיר את תחום עריכת חוזה העבודה האישי בישראל, אך אלה לא צלחו וההצעה לא עברה את כל שלבי החקיקה. לפיכך, חלים כיום על חוזה העבודה האישי דיני החוזים הכלליים: חוק החוזים וחוק החוזים - תרופות וכן משפט העבודה, המאפשרים מנעד רחב של מתכונות לעריכת חוזה כזה.

חוזה עבודה אישי במקום עבודה בו חל הסכם קיבוצי

ההוראות הקבועות בהסכם קיבוצי נחשבות לזכויות מוגנות, אשר לא ניתן להתנות עליהן ומעמדן הינו כשל זכויות המעוגנות בחוק. לפיכך, שעה שחל הסכם קיבוצי על יחסי עובד - מעביד בענף תעסוקתי, יוכל חוזה עבודה אישי להיטיב את הזכויות המוקנות בהסכם ולא לגרוע מהן.

לגבי עובדים בתפקידים מסויימים, אשר אינם כפופים להסכם קיבוצי החל במקום עבודתם, ייבחן חוזה העבודה האישי, אשר נחתם עמם, באופן נפרד וללא תלות בהסכם הקיבוצי.


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
זכויות עובדים
דיני עבודה

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת