סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

זכיינות - זכות שימוש בסימני מסחר ושיטות עסקיות

זכיינות הינה אחת השיטות המקובלות בעולם העסקי. במסגרת מודל זה מעניקה חברה לאדם פרטי הרשאה להפעלת השיטות העסקיות בהן היא נוהגת ולעשיית שימוש במגוון סימני המסחר שלה.

בתמורה לכך מקבל הזכיין תשלומים תקופתיים ולעיתים אף נתח מרווחי החברה או מהתשואה הכוללת למחזור עסקים. הזכיינות ניתנת לתקופה מוגבלת ומצריכה חידוש מעת לעת.

זקוק/ה לסיוע בעניינים אזרחיים? חייג/י חינם: 1-800-800-891

תנאים לקבלת זיכיון לשימוש בשיטות וסימני מסחר

לצורך קבלת הזיכיון וחידושו רשאית החברה להציב ללקוח המגלה עניין מספר דרישות סף, ביניהן: לימוד השיטה העסקית של החברה ומעבר הכשרה / השתלמות בתחום; רכישת שירותים או ציוד נלווה לצורך הפעלת העסק מהחברה המזכה; השתתפות במימון פרסום העסק ועוד.

לאחר מתן הזיכיון רשאית החברה לקיים ביקורת שוטפת לצורך התחקות אחר עמידת הזכיין בתנאי הזיכיון. במידה ויימצא כי הזכיין מפר את התנאים שנקבעו עשויה החברה לשלול את זכיונו לאלתר או לבחור שלא לחדשו בתום התקופה הקצובה.

הסכם זכיינות בין החברה לזכיין הנו חוזה עסקי לכל דבר ועניין.

היתרונות הגלומים בהסכם זכיינות 

מודל זכיינות מאפשר לזכיין לבסס את פעילותו העסקית במהירות, בקבלת הרשאה לשימוש בסימן המסחר ובשיטות הפעולה של חברה מוכרת, אשר קנתה לעצמה שם ורכשה מוניטין בתחום העסקי.

הזכיין נהנה מקבלת הדרכה והכוונה מטעם החברה המזכה לגבי ביסוס העשייה העסקית בהיבט נהלי פעילות, בחירת מקום העסק, רכישת כלים מקצועיים ועוד.

החברה המזכה מלווה את הזכיין החל משלב הקמת העסק ומעניקה לו תמיכה שוטפת בניהולו.

החסרונות הטמונים בהסכם זכיינות

  • חוסר שליטה מהותי בעסק - הזכיין מחוייב לפעול על פי ההוראות שקיבל מהחברה המזכה ולא ניתן לו מנדט להפעלת שיקול דעת עצמאי ולפתרון בעיות בדרכו ועל פי תפיסתו. אי עמידה בנהלים הברורים שקבעה החברה עשויה לעלות כדי הפרת חוזה זכיינות ולהביא לסיום ההתקשרות המשפטית בין הצדדים
  • עלויות גבוהות הכרוכות ברכישת זיכיון -  נוכח החיוב למלא אחר הנהלים שהגדירה החברה המזכה נדרש הזכיין לעמוד בסטנדרט מסוים של עיצוב עסקו, כפי שהכתיבה החברה; ברכישת שירותים, ציוד, סחורה ומוצרי יסוד מספקים מסוימים בהתאם להנחיות החברה וכד'

בכך נחסמת בפני הזכיין האפשרות לערוך סקר שוק ולבחור בספקים זולים יותר ולהגביר את רווחיו. עלויות נוספות המוטלות על הזכיין הן בגין פרסום, תשלום דמי זיכיון קבועים ולעיתים אף העברת אחוז מסוים מרווחי העסק לחברה.

חשיבות עריכת הסכם התקשרות בין החברה לזכיין

זכיינות הינה עסקה משפטית לכל דבר המתקיימת בין החברה המזכה, מחד לבין הזכיין, מאידך.
במטרה להגן על האינטרסים של שני הצדדים להתקשרות חשוב לערוך הסכם מפורט, המעגן את עיקרי הזיכיון וקובע מנגנונים ליישוב מחלוקות אשר עשויות להתגלע במהלך הפעילות העסקית השוטפת.

כמובן שקיים צורך והכרח בפניה אל עורך דין מקצועי, שיוכל ללוות את הליך המשא ומתן, ניסוח החוזה וחתימה עליו.

יש לכם שאלות? ליחצו: פורום עורכי דין

בין ההיבטים שחשוב לכלול בהסכם זכיינות:

  • תנאי קבלת הזיכיון וחידושו
  • הגדרת תחום הפעילות העסקית בהיבט הגיאוגרפי, קרי, הטריטוריה בה מוקנית לזכיין בלעדיות פעולה
  • הסדרת מידת התמיכה שתעניק החברה המזכה לזכיין הן בהיבט הקניית התורה המקצועית והן בפן ההשתתפות במימון
  • קביעת הנהלים על פיהם מוטל על הזכיין לנהוג ופירוט שיטת הפעולה העסקית
  • ציון עלויות נוספות המוטלות על הזכיין
  • קביעת מנגנון יישוב סכסוכים בין הצדדים (גישור לדוגמא), לרבות הגדרת סעיפים מהותיים אשר אי עמידה בהם עולה כדי הפרת ההסכם

לסיכום, נוכח מאפייניו הייחודיים של מודל הזכיינות מדובר בשיטה עסקית אשר אינה מתאימה לכולם. בשל המשמעויות הכלכליות הכרוכות בהתקשרות בעסקת זכיינות מומלץ לאדם המבקש להיות זכיין לעיין בקפידה ובדקדקנות בפרטיו של הסכם ההתקשרות המוצע.

חשוב ביותר ומומלץ בחום להסתייע בשירותיו ההגונים של משרד עורכי דין מקצועי ולקבל החלטה שקולה האם מודל כזה רלוונטי עבורך והולם את יכולותיך הכלכליות וצרכיך העסקיים.

זקוק/ה לסיוע בעניינים אזרחיים? חייג/י חינם: 1-800-800-891


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת