סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

חוזה מתנה עבור מקרקעין - סקירה משפטית

מהי הקניית מתנה על פי החוק?

סעיף 2 לחוק המתנה קובע: "מתנה נגמרת בהקניית דבר המתנה על - ידי הנותן למקבל תוך הסכמה ביניהם שהדבר ניתן במתנה".

עיסקה במקרקעין טעונה רישום ועיסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עיסקה . ניתן לתת מתנה במקרקעין המוגמרת ברישום, וכל עוד לא בוצע הרישום, באופן בו מקובל לבצע רישום עסקאות מקרקעין, רואים את העיסקה כהתחייבות לתת מתנה.

סעיף 5 לחוק המתנה דן בהתחייבות לתת מתנה וקובע כי התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב, וכל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו.

כאשר מדובר במתנה במקרקעין, נעשית הקניית המתנה ברישום. אין מניעה לתת מתנה במקרקעין כפי שאין מניעה להתחייב לתת מתנה במקרקעין, והכל תלוי בזכות שבידי נותן המתנה או ההתחייבות.

אם זכותו של הנותן היא זכות אובליגטורית (חוזית) בלבד, אם הוא עצמו אינו הבעלים הרשום של המקרקעין, אלא הוא בעל הזכות לקבל רישום (בין של בעלות בין של חכירה), הרי בהעבירו זכות זו לאחר מעביר הוא כל מה שיש לו באותם מקרקעין ובכך משלים הוא את המתנה, ומי שהופך להיות בעל הזכות האובליגטורית תחתיו, הוא מקבל המתנה.

קיראו בהרחבה על: ביטול חוזה מכירת דירה

לקבלת יעוץ משפטי איכותי, לחצו כאן: סיוע משפטי 

לעומת זאת, אם הוא רשום כבעל הזכות במקרקעין והוא מתחייב להעביר לאחר במתנה את הזכות הרשומה, הרי כל עוד לא בוצע הרישום על שם הנעבר, לא הושלמה המתנה, והנעבר מחזיק בידיו רק התחייבות למתנה.

כיצד עוברת הבעלות על מתנה?

על פי סעיף 6 לחוק המתנה, הבעלות במתנה עוברת למקבל במסירת הדבר לידו, או במסירת חוזה מתנה עבור מקרקעיןמסמך לידו המזכה אותו לקבלו, ואם היה הדבר ברשות המקבל — בהודעת הנותן למקבל על המתנה. מהתחייבות לתת מתנה ניתן כאמור, לחזור כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות.

מתי לא ניתן לחזור ממתן מתנה?

הפסיקה קבעה כי כאשר המתחייב מבקש לחזור בו מהתחייבותו, לא כל שינוי שולי וקל ערך חוסם חזרה מן המתנה. שינוי מצב על - ידי הסתמכות על התחייבות יכול להיות שינוי מקום מגורים, מבלי שהדבר יהיה קשור בהכרח בשינוי במצבו הכלכלי של המקבל. יש לתת משקל לזיקה ההגיונית שבין ההתחייבות להסתמכות, ובמקרה זה אלה הם, המתנה ומהותה מחד גיסא והשינוי מאידך גיסא.

התחייבות לתת מתנה אינה התחייבות עסקית

התחייבות לתת מתנה לעולם איננה עיסקית אולם ניתן לחזור ממנה וזאת בין אם היא נתנת לבן משפחה ובין אם היא ניתנת לזר.  הדרך לביטול ההתחייבות ליתן מתנה היא הדרך הקבועה בחוק החוזים, אם מדובר במתנות בעלות ערך רב - כדאי להתייעץ עם עורכי דין בטרם נקיטה בצעדים כלשהם.

בעוד חוק המתנה קבע את הדרך בו תעשה ההתחייבות (בכתב), ואת זכות המתחייב לחזור ממנה, לא נקבע בחוק המתנה , מהי הדרך בה ינקוט המתחייב כדי לחזור בו מהתחייבותו, ועל כן יש לאמץ את הדרך של מתן הודעה לצד שכנגד כפי שקבוע בחוק החוזים תרופות.

חזרה מההתחייבות ליתן מתנה, הינה פעולה משפטית חד צדדית, היא איננה דורשת הסכמת הצד האחר אולם חל עליה העיקרון הידוע לפיו משתכללת פעולה כזו רק אם היא נקלטת על ידי הצד הנוגע בדבר.

הצורך בקליטת הביטול נובע מדיני החוזים החולשים על ההתחייבות בין בהחלה ישירה של חוק החוזים הכללי ובין מכוח העקרונות הכלליים של הדין. בידי המתחייב נתון הכוח להביא את התחייבותו המשפטית התקפה לידי גמר על ידי הבעת רצון חד צדדית, וכנגד כוח זה עומדת הכפיפות של הצד האחר. אין להתעלם מן האינטרס של המקבל או המחזיק בהתחייבות, שפיתח ציפיות למימושה.

קיראו בהרחבה על: דיני חוזים

לקבלת סיוע משפטי מיידי ללא כל התחייבות מצידכם לחצו: יעוץ משפטי


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
חוק הגנת הצרכן
גירושין
עורך דין פלילי
תעבורה
פשיטת רגל
הוצאה לפועל
דיני עבודה

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת