סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

אחריות שילוחית - כמה עובדות וסקירה משפטית

אחריות שילוחית הינה דוקטרינה משפטית במסגרתה מוטלת אחריות על אישיות משפטית - אדם פרטי או תאגיד בשל מעשה או מחדל שבוצעו על ידי שלוח מטעמה.

ברגיל, העיקרון החולש בדיני נזיקין הינו הטלת אחריות אישית על אדם בשל מעשים שהוא עצמו ביצע. לפיכך, מהווה עקרון האחריות השילוחית חריג המאפשר השתת אחריות על הנתבע בגין נזק שנגרם לניזוק על ידי צד ג', שלוחו של הנתבע.

מדובר באחריות מוחלטת, אשר חלה על השולח ממילא ואינה טעונת הוכחת אשם מצידו. בהתאם לכך מוטלת אחריות שילוחית על השולח באופן קטגורי, אף אם עלה בידו להוכיח כי הפעיל שיקול דעת ונקט בזהירות הנדרשת כלפי הניזוק על פי מבחן האדם הסביר.

יש לך שאלות על אחריות שילוחית? חייג/י 1-800-800-891

דבר החקיקה המעגן מנגנון אחריות שילוחית בישראל

דוקטרינת האחריות השילוחית מוסדרת במספר דברי חקיקה, אשר המרכזי בהם הינו פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח - 1968.

סעיף 14 לפקודה מעגן את עקרון האחריות השילוחית בדיני הנזיקין ועוסק בחבותו של שולח. הסעיף מטיל אחריות כוללת על שולח המעסיק שלוח שאינו עובד שלו בגין ביצוע מעשה מסוים או סוג מעשים שהורה לו לבצעם למענו וכן בגין דרך עשייתם.

לשון הסעיף מתייחסת לאחריות יחידנית אולם הפסיקה הכירה באחריות משותפת של מספר שולחים בגין מעשיו של שלוח אחד.

דוגמאות לאחריות שילוחית בתחום האזרחי

אחריות שילוחיתעקרון האחריות השילוחית מתקיים במספר מערכות יחסים במשפט האזרחי ופרט לפקודת הנזיקין הינו מוסדר בהוראות חוק ספציפיות. 

מבין סוגי האחריות השילוחית הקיימים מהווה אחריות מעביד הסוג הפופולרי ביותר. האחריות שחלה במסגרת יחסי עובד מעביד מוסדרת בסעיפים 13 ו-14 לפקודת הנזיקין.

סעיף 2 לפקודה מגדיר את הצדדים למערכת יחסי העבודה כך: "מעביד", בין שהוא אדם פרטי ובין שהוא תאגיד, הינו בעל שליטה מוחלטת על האופן בו מבצע עובד את העבודה עבורו, כאשר על המעביד עצמו לא מוטלת מרות לביצוע העבודה.

"עובד" בהתאם הינו מי שעבודתו נתונה לשליטת המעביד.

לצורך ביסוס אחריות שילוחית של מעביד מונה סעיף 13 לפקודה שלושה תנאים מצטברים:

קיום יחסי עובד מעביד - במהלך השנים הקלה מערכת המשפט הישראלי על דרישות המבחן הנוקשה של שליטה מוחלטת ופיקוח אבסולוטי. בפסיקה נקבע כי המבחן יופעל באופן גמיש בהתאם לנסיבות המקרה ועל בסיס שיקולי צדק סוציו אקונומי. בהתאם לכך הוטלה אחריות גם על מי שאינו עומד במבחן המעביד הקלאסי, דוגמת אחריות קבלן ראשי על מעשי קבלן משני, אחריות מנהל חברה ועוד.

מבחן מנחה נוסף שאומץ בפסיקה הינו ההשתלבות במבנה הארגוני. במסגרתו נבדק קיום אמות מידה נוספות המצביעות על יחסי עובד - מעביד דוגמת אופן הפיקוח על העבודה, דרך התשלום, מידת האוטונומיה הנתונה לעובד בעבודתו ועוד.

עוולה אשר בוצעה על ידי העובד - לעניין זה קיימות שתי גישות: הגישה המסורתית דורשת בהכרח ביצוע עוולה לצורך הטלת אחריות על המעביד. הגישה המתקדמת מצדדת באחריות על כלל מעשי העובד ללא דרישת הוכחת ביצוע עוולה דווקא. מבין שני הפירושים מנחה כיום הגישה המסורתית אשר דורשת קיומה של עוולה כהגדרתה בדין.

העוולה בוצעה במהלך העבודה ועבור המעביד - קרי, נדרש קיום העוולה במהלך ביצוע תפקידיו של העובד בין שהוגדרו במפורש ובין במשתמע. כיום מקובל להטיל אחריות שילוחית על המעביד אף בגין מעשים של העובד אשר בוצעו בניגוד להוראותיו של המעביד או לגבי פעולות הנלוות לעבודה או כרוכות בה.

מערכות יחסים אחרות במסגרתן מוטלת אחריות שילוחית הינן בין חברת ביטוח לסוכן ביטוח (סעיפים 36 - 32 לחוק חוזה הביטוח), אחריות רשויות ציבוריות ועובדי מדינה וכן אחריות מעסיק כלפי קבלן עצמאי.

החלת דוקטרינת אחריות שילוחית שלא בנסיבות הקלאסיות

סעיף 15 לפקודת הנזיקין עוסק באחריות למעשי הזולת ומקנה לבעל חוזה פטור מאחריות בנזיקין בגין מעשי צד ג' למעט חמישה חריגים, בהם: 

התרשלות בעל החוזה - המעסיק בבחירת הקבלן העצמאי; ידיעה מוקדמת של בעל החוזה על פגם בחוזה או בהתנהלות הצד השני לעסקה והימנעות מעשיית מעשה לצורך מניעת הנזק; התערבות בעבודת הקבלן אשר הובילה לנזק וכן אחריות חוקית למעשה אשר ביצועו נמסר לידי הקבלן. בהתקיים חריגים אלה תחול על המעסיק אחריות שילוחית.

בכל שאלה מורכבת בענייני אחריות שילוחית ו/או דיני עבודה מומלץ לפנות באופן אישי אל עורכי דין מיומנים, הבקיאים בחוקי העבודה, על מנת שתקבלו הכוונה וסיוע במקרה הספציפי שלכם.

משרד עורכי דין דורה כהן ויצמן ושות' עומד לרשות הפונים ומציע יעוץ משפטי מעולה, מעורכי דין העוסקים בתחום. אל תהסס/י לפנות!

לקריאה נוספת בנושא ליחצו על הקישורים הבאים:

יש לך שאלות על אחריות שילוחית? חייג/י 1-800-800-891
פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
חוזה עבודה אישי
קניין רוחני - ליווי של עו"ד
מס הכנסה ועבירות על החוק
ערבות לפירעון חוב
פיצויי פיטורין - אימתי?
הרעת תנאי עבודה
סגירת תיק פלילי

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת