סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

הרעה בתנאי העבודה והזכות לקבל פיצויי פיטורים

המשברים הכלכליים, אשר פוקדים את שווקי העולם בשנים האחרונות הובילו למגמת קיצוצים וצמצומים. במסגרת הליכי התייעלות, בהם נוקטים מעבידים, נפגעות לא אחת זכויות בסיסיות של עובדים ומורעים תנאי העסקתם.

לצורך שמירה על האינטרסים של ציבור העובדים מקנה החוק הישראלי הגנה לעובדים אשר חשים כי חלה הרעה בתנאי עבודתם. דיני העבודה במדינת ישראל מגינים על זכויות העובד, גם בעת הרעת תנאי עבודה ועל כך נפרט.

דבר החקיקה המתייחס להרעה בתנאי עבודה

סוגיה זו מוסדרת במסגרת סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים. הסעד המשפטי, שמקנה סעיף זה לעובד, הינו יכולת להתפטר תוך זכאות לקבלת פיצויי פיטורים, בהתקיים אחד משני מצבים: הראשון -  הרעה מוחשית שחלה בתנאי העסקתו של עובד; השני - נסיבות אחרות הקשורות ביחסי העבודה, לאורן לא ניתן לדרוש מהעובד להתמיד בעבודתו.

זכות זו קמה לכל עובד בעל ותק של שנה לפחות במקום עבודתו.

לקבלת סיוע מיידי בנושא זכויות העובד חייגו חינם: 1-800-800-891

נסיבות המהוות הרעה בתנאי עבודה

שורה ארוכה של פסקי דין מתייחסת לנסיבות ולתרחישים, אשר עולים כדי פגיעה בתנאי העסקה או להרעה בנסיבות אחרות, הכרוכות ביחסי העבודה:

  • צמצום משכורת - נפסק כי גובה השכר הינו אחד התנאים המהותיים במסגרת יחסי עובד מעביד. צמצומו מהווה הרעה משמעותית בתנאי ההעסקה
  • הלנת שכר - אחת מזכויות היסוד של עובד הינה קבלת השכר בזמן. שעה שהעיכוב בתשלום השכר חוזר על עצמו לאורך תקופה באופן, המשרה על העובד חוסר בטחון לגבי קבלת שכרו החודשי, נפסק כי מדובר בהרעה מוחשית של תנאי העבודה
  • תשלום שכר הנמוך משכר מינימום - לאחר שהעובד התריע על כך ודרש זאת מהמעביד, מקנה אפשרות להתפטר תוך זכאות לקבלת פיצויי פיטורים
  • אי תשלום תוספת יוקר - אי העלאת שכר עובד לאורך תקופת העסקתו וגם שעה שחלו במשק תוספות יוקר תזכה בפיצויי פיטורים במידה ויבחר להתפטר
  • שלילת השימוש ברכב מטעם העבודה - נפסק כי שעה שהשימוש ברכב הוקנה לעובד כחלק מתנאי עבודתו ובמסגרת זו גם עשיית שימוש פרטי ברכב בתום שעות העבודה, שלילת ההטבה מהווה הרעה מהותית בתנאי ההעסקה. מנגד, שעה שהוכח, כי הרכב ניתן לביצוע התפקיד ככלי עבודה ולא כחלק מתנאי עבודה הרי שגריעת ההטבה אינה עולה כדי הרעה מוחשית
  • העברת מקום העבודה לאזור אחר - הבחינה האם חלה פגיעה תיעשה באופן פרטני לגבי כל עובד. בין הפרמטרים הנבדקים: הריחוק הגיאוגרפי של מקום העבודה החדש מביתו של העובד; משך הנסיעה הנדרש; מידת הצורך באמצעי תחבורה נוספים; חלופות הגעה למקום העבודה וכד'. כן נבחן האם המעביד הלך לקראת העובדים בהצעת שירותי הסעה מאורגנת, התחשבות בזמן ההגעה לעבודה כחלק משעות העבודה וכד'. אלה ישפיעו על ההכרעה האם העתקת מקום העובדה מהווה הרעה מוחשית בנסיבות העניין
  • שינוי בתנאי העבודה - נפסק כי לעובד שאין באפשרות מעבידו לספק לו עבודה במתכונת ובתנאים, שניתנו לו בעבר או שסוכם עליהם בין הצדדים, קמה זכאות להתפטרות תוך קבלת פיצויי פיטורים. צמצום בהיקף התפקיד וכן חוסר עדכון תנאים סוציאליים, להם זכאי העובד, עולים אף הם כדי הרעה מוחשית בתנאי העבודה
  • פגיעה בעובד על רקע השפלתו, הטחת עלבונות נגדו וצמצום הסמכויות שהיו נתונות בידיו עקב כך, נחשבים אף הם הרעה מוחשית בתנאים

הזכאות לקבלת פיצויי פיטורים עקב הרעה בתנאי העסקה

חובה מוקדמת, המוטלת על העובד טרם התפטרותו, הינה יידוע המעביד בדבר כוונתו להתפטר בשל הרעה בתנאי העבודה. זאת, בכדי לאפשר למעביד לתקן את ההרעה. חובה זו מהווה תנאי מקדמי לקבלת פיצויי פיטורים במידה והעובד התפטר.

אולם שעה שהסיכוי לתיקון ההרעה אפסי, לדוגמא, בעת הפרה מובהקת של חוק עבודה מגן, שאין להתנות עליו בשל קשיים כלכליים אליהם נקלע המעביד, לא חלה על העובד חובת עדכון מעסיקו.

ההתפטרות נדרשת להתבצע בתוך פרק זמן סביר ממועד ההרעה בתנאים, שאחרת יתפרש הדבר כאילו העובד השלים עם תנאי ההעסקה החדשים ותימנע ממנו אפשרות הגשת תביעה עתידית.  

בכל מקרה של חשש להרעה בתנאי העסקה, רצוי ומומלץ להקדים ולפנות לקבלת יעוץ משפטי אצל עורך דין מנוסה, הבקיא בנושא דיני עבודה וזכויות עובדים.

קיראו בהרחבה על: עבודה בהיקף משרה מלאה

לקבלת סיוע מיידי בנושא זכויות העובד חייגו חינם: 1-800-800-891
פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
ערבות לפירעון חוב
חיסיון עורך דין לקוח
תביעות נגד ביטוח לאומי
חוזה עבודה אישי - אימתי?
הטרדה מינית בעבודה
הפליית עובדים בישראל
זכויות נפגעי תאונות עבודה

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת