סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

דיני עבודה - זכויות עובדי קבלן

עובדי קבלן מועסקים על ידי קבלני כוח אדם, אשר מספקים את שירותיהם של העובדים לביצוע עבודה אצל מעסיק אחר.

העסקתו של עובד קבלן מתקיימת למעשה במתכונת משולשת: קבלן כוח אדם - עובד - מעסיק בפועל, כאשר קבלן כוח האדם מהווה מעסיקו הרשמי של העובד, המשלם את משכורתו ועמו מתקיימים יחסי עובד - מעביד ואילו המעסיק בפועל, אשר בחצריו ועבורו מתבצעת העבודה, מנחה את העובד מבחינה מקצועית ומטיל עליו משימות תעסוקתיות שונות, בהתאם לצרכיו.

מטרות ההעסקה במתכונת קבלנית

בראשיתה, נועדה ההעסקה במסלול הקבלני לספק למעסיק בפועל עובדים לפרקי זמן קצרים, על פי הצורך, כמו ממלאי מקום לעובדים קבועים הנעדרים מהעבודה מסיבות שונות - חופשת לידה, מחלה מילואים וכדומה וכן עבור משימות ייעודיות דוגמת פרוייקטים רחבי היקף, המצריכים מטבעם גיוס כוח אדם נוסף.

צור קשר טלפוני עם נציגי המשרד, בטלפון: 03-6093833

סוגי העבודות שאפיינו את מתכונת ההתקשרות הקבלנית במקורה היו בעיקר מעולם מתן השירותים, בתחומים של נקיון, אחזקה, שמירה וכד'.

המעסיק בפועל שילם עבור השירות שקיבל מקבלן כוח האדם, ולא בהתאם לכמות העובדים או למספר שעות העבודה.

עם השנים, הפכה מתכונת ההעסקה הקבלנית לפופולרית ומבוקשת בקרב מעסיקים בפועל, אשר ביקשו להוזיל באמצעותה עלויות, בדרך של מתן תנאים פחותים והטבות נחותות לעובדי הקבלן, ביחס לעובדי המעסיק בפועל.

בדרך ההעסקה הקבלנית נתונה דאגתו המרכזית של המעסיק בפועל לטיב השירות - העבודה שהזמין, תוך התעלמות והתנערות מאחריות לזכויותיהם של עובדי הקבלן, המועסקים במתכונת זמנית ועל פי רוב אינם משולבים במארג הכללי של העובדים בעסק ולא נתפסים כ"חלק מהצוות".

באופן זה נוצרו במקומות עבודה רבים שני מעמדות נבדלים של עובדים: עובדי המעסיק, הנהנים ממטרית זכויות רחבה ומהחלתם של הסכמים קיבוציים, ולצידם עובדי קבלן כוח האדם, אשר תנאי עבודתם ושכרם נקבעים על ידי הקבלן והם פחותים באופן משמעותי מאלה של עובדי המעסיק בפועל.

חקיקה המסדירה את זכויותיהם של עובדי קבלן

נוכח הפערים המהותיים שנוצרו בין הזכויות מהם נהנים עובדי המעסיק בפועל לבין הזכויות המוקנות לעובדי הקבלן, נרתם משפט העבודה (דיני עבודה) להגן על עובדים המועסקים במתכונת עבודה קבלנית, בנסיון להביא להשוואת תנאים.

תכלית הרפורמה בתחום הינה לשמור על זכויות המוקנות לכלל העובדים באשר הם במסגרת חוקי המגן -  זכויות בסיסיות במשפט העבודה שאין להתנות עליהן ובנוסף, להעניק לעובדי הקבלן זכויות משניות ונגזרות, חברתיות באופיין, כמו זכות השביתה.

החוק המרכזי שהתקבל בתחום הינו חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו - 1996 (להלן: "החוק"), אשר מסדיר את תנאי העסקתם של עובדי קבלן.

בין הזכויות המנויות בחוק ובצו ההרחבה מכוחו:

1.    חיוב בחתימה על חוזה עבודה כתוב בין הקבלן לעובד - אלא בהתקיים הסכם קיבוצי, החל על הקבלן. בהמשך הוביל הדבר לחתימה על הסכם קיבוצי כללי בענף, הקובע זכויות מיטיבות על אלה המעוגנות בחוק ואשר הורחב בצו אשר חל על כל עובדי הקבלן במגזר הפרטי.

2.    זכאות לשכר מינימום - סעיף 6א לחוק בתחום מסדיר את זכאותו של עובד קבלן, אשר לא שולם לו שכר מינימום לתבוע הן את קבלן כוח האדם והן את המעסיק בפועל. 

3.    הסדרת שעות העבודה בשבוע וקביעת זכאות לתשלום עבר שעות נוספות.

4.    הצבת עובדים -  תיעשה לתפקידים תקופתיים ולמשימות קצובות בזמן, כמנויים בחוק. 

5.    קביעות במקום העבודה - סעיף 12א לחוק קובע, כי עובד קבלן שהעסקתו אצל אותו מעסיק בפועל נמשכה תשעה חודשים ברציפות לפחות, יהפוך לעובד קבוע של המעסיק בפועל -  למעט עובדי קבלן  מתחום המחשוב. לאחר דחיות רבות נכנס סעיף זה לתוקף בראשית שנת 2008 והוא מהווה כיום אחד ההישגים המשמעותיים בשיפור תנאי העסקתם של עובדי קבלן.

6.    איסור לקבוע תנאי במסגרת חוזה ההעסקה, השולל התקשרות ישירה בין המעסיק בפועל לבין עובד הקבלן.

7.    כיבוד זכות השביתה וההשבתה של עובדי קבלן - בתקופת השביתה לא יספק קבלן כוח האדם עובדים מחליפים למעסיק בפועל. 

8.    הרחבת איסור פיטורי עובדת בהריון, הקבוע בחוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954, והחלתו גם על עובדת קבלן.

9.    זכאות עובד קבלן להחזר הוצאות נסיעה. דיני עבודה - זכויות עובדי קבלן

10.    קבלת דמי הבראה לפי ותק במקום העבודה.

11.    זכאות להפרשות עבור חסכון פנסיוני וקרן השתלמות. 

12.    חופשה שנתית בתשלום -  בהתאם לוותק של העובד בחברת כוח האדם.

13.    קבלת דמי חג והטבות כלכליות אחרות.

אכיפת החוק והמאבק להגנת זכויותיהם של עובדי קבלן

אף שעובדי קבלן מועסקים באופן פרטני ואינם מאוגדים בארגון גג, קיימת מודעות חברתית גבוהה להיבטים השונים הכרוכים בהעסקתם. כיום, פועלים גופים וארגונים שונים למען הגנה על זכויות עובדי הקבלן, הטבתן ולאכיפתו של החוק בכל מגזרי התעסוקה. בין הארגונים הבולטים נמנים השדולה למאבק למען זכויות עובדי קבלן, בראשות ח"כ ליה שמטוב ממפלגת ישראל ביתנו, וארגון נאמני תעסוקה - למען עובדי הקבלן בישראל.

גופים אלה מוחים על קיפוח זכויותיהם של עובדי הקבלן וקובלים על ניצולם. בין היתר נמתחת ביקורת על "שקיפותם" של עובדי קבלן, אשר הממשלה והחברה מתעלמות ממעמדם וזכויותיהם ונשמעת קריאה להגברת הסולידריות החברתית בין עובדי קבלן בסקטורים השונים, למטרת קידום האינטרסים המשותפים ולניהול מאבק ציבורי להשגת הטבות בשכר ולשיפור התנאים הסוציאליים.

לקבלת סיוע של עו"ד בתחום דיני עבודה, לחץ כאן

או צור קשר טלפוני עם נציגי המשרד, בטלפון: 03-6093833


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
זכויות עובדים
עו"ד לדיני עבודה

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת