סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

זכויות עובדים בישראל - דיני עבודה

מהן זכויות עובדים בישראל?

מי הסמכות לדון בתביעה כאשר זכויות עובדים נפגעות ומדוע ישנה חשיבות רבה בפנייה אל עורכי דין מקצועיים, כאשר זכויותיך נפגעות?

היות אדם "עובד", מקנה לו מערכת חובות וזכויות רבות. חוסר מודעות אל זכויות עובדים עלולה לגרום לכך כי עובד יאבד את זכויותיו ו/או לא יקבל את מלוא הזכויות המגיעות לו. דיני עבודה הינו תחום נרחב, אשר נדרשת מומחיות בטיפול בו.

עקב כך מומלץ ביותר לפנות אל עורכי דין בקיאים בתחום זה, כאשר זכויותיך נפגעות, או אם נתקלת באי בהירות באשר לזכויות המגיעות לך כעובד.

להלן תמצית הזכויות המגיעות לעובד בהיותו עובד בישראל ומתוקף דיני עבודה:

זכויות עובדים - פיצויי פיטורין

עם סיום יחסי העבודה עקב פיטורי העובד, זכאי העבד לקבל פיצוי פיטורים, כפי שנקבע בחוק פיצוי פיטורים.

חוק זה קובע כי, מי שעבד שנה אחת ברציפות, ובמקרה של עובד עונתי, שתי עונות בשנתיים רצופות, במקום עבודה אחד, ופוטר- זכאי לקבל ממעבידו פיצויי פיטורים.

גם עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעביד ונתחלפו מעבידים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעביד הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעבידים.

צור קשר עם נציגי המשרד בטלפון: 03-6093833


במקרה בו קיבל המעביד החדש כאמור על עצמו, על פי התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לפיצויי הפיטורים שהיה העובד זכאי לקבלם מהמעביד הקודם, יהיה המעביד הקודם פטור מתשלום הפיצויים.

יודגש כי החוק מונה גם מקרים בהם ניתן לראות התפטרות של עובד כפיטורים, בהם זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים.

זכויות עובדים – הודעת פיטורים מוקדמת

מעביד המבקש לפטר עובד, ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי הוראות חוק הודעה זכויות עובדים בישראל - דיני עבודהמוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. יש לציין כי, על פי אותו החוק, גם עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות.

הודעה מוקדמת תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות.

עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים כמפורט להלן:

 • במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה.

 • במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.

 • לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.

עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

 • במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה. 

 • במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. 

 • במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. 

 • לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.

מועדים אלה חלים גם על הודעה מוקדמת להתפטרות.

מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל, בעד התקופה שלגביה לא ניתנה הודעה המוקדמת. המעביד ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד מעביד. במידה לא נתן המעביד לעובד אישור שכזה עד תום ארבעה עשר ימים מיום העבודה האחרון של העובד, או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מביניהם, דינו - קנס.

זכויות עובדים - חופשה שנתית

כל עובד זכאי לחופשה שתינתן לפי חוק חופשה שנתית. אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא (מיום 22.7.1965):

 • בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות - 14 יום.

 • בעד השנה החמישית - 16 יום.

 • בעד השנה השישית - 18 יום.

 • בעד השנה השביעית - 21 יום.

 • בעד השנה השמינית ואילך - יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של 28 יום. 

ס"ח תשס"ב מס' 1821 מיום 7.1.2002 עמ' 95 (ה"ח 3046) – החופשה לעובד תינתן במהלך החודש האחרון של שנת העבודה בעדה היא ניתנה, או במהלך השנה העוקבת. יחד עם זאת, רשאי עובד רשאי העובד לקחת יום אחד מן החופשה במהלך שנת העבודה בעדה ניתנה לו החופשה ובלבד שיודיע על כך למעסיקו 30 יום מראש.

אין החופשה ניתנת לצבירה, ואולם רשאי העובד בהסכמת המעביד, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות, ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות. המעביד חייב לשלם לעובד בעד ימי החופשה דמי חופשה בסכום השווה לשכרו הרגיל.

דמי הבראה, דמי מחלה ונופש

זכויות עובדים זכו להרחבות רבות במהלך השנים, לפי צווי הרחבה שהוצאו, קיימת חובה על המעביד לשלם לעובד דמי הבראה ונופש כקבוע בצווי ההרחבה. על פי חוק דמי מחלה, לעובד קיימת זכות לקבלת דמי מחלה.

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו דמי מחלה, עבור התקופות הבאות: החל מהיום הרביעי להעדרו - תשלום בעד תקופת מחלתו. החל מהיום השני והשלישי למחלתו – מחצית מדמי המחלה.

תקופת הזכאות המקסימאלית לדמי מחלה, לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד באותו מקום עבודה, ולא יותר מ - 90 יום. שיעור דמי המחלה יהיה שבעים וחמישה אחוזים משכר העבודה.

דיני עבודה כוללים זכויות עובדים רבות ומגוונות. ייחודו של תחום משפטי זה, באה לידי ביטוי אף בכך שסמכות השיפוט לדון במקרה בו מתעורר סכסוך עבודה, מסורה לידי מערכת בתי משפט נפרדת, בתי הדין לעבודה.

מדובר בתחום משפטי מורכב ומומלץ לפנות אל עורכי דין בעלי ניסיון וידע רב בתחום זכויות עובדים, לקבלת יעוץ משפטי איכותי ומקצועי בכל מקרה בו אתה עומד בפני שאלה בתחום זה.

שאלות? צרו קשר מיידי עם עורך דין בטלפון: 03-6093833


 למאמרים נוספים בנושא זכויות עובדים:

חוק שעות עבודה ומנוחה

פיטורי עובדים בניגוד לחוק


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
חופשה שנתית לעובד
מאמרים בדיני עבודה
זכויות עובדי קבלן
עובד/ת במשרה חלקית?
פיטורים בניגוד לחוק
הלנת שכר - מה עושים?
הרעה בתנאי עבודה

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת