סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

הגשת בקשת התנגדות בהליכי הוצאה לפועל

מטרתם העיקרית של הליכי הוצאה לפועל הינה להוות ערוץ יעיל לגביית חובות, אשר לא נפרעו במועדם ובמלואם. החוק מקנה לבעל חוב, מחזיק בשטר או זוכה בפסק דין, אפשרות לפתוח בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב ולנקוט צעדים שונים בכדי להביא לפרעון החוב, בהתאם לסמכות, המסורה בידי ראש ההוצאה לפועל.

בידי החייב, מאידך, קיימת אפשרות להגיש בקשת התנגדות להליך הוצאה לפועל. הטענה המרכזית, העומדת ביסוד בקשה זו, הינה, שתיק ההוצאה לפועל נפתח על בסיס טיעונים בדויים בדבר חובות פיקטיביים או מסמכים כוזבים.

להבדיל מטענת "פרעתי", במסגרתה טוען החייב, כי מילא אחר פסק הדין או כי חייב עוד למלא אחריו או כי פרע את החוב במלואו או בחלקו, בקשת התנגדות להליך הוצאה לפועל נסבה לגבי עצם פתיחת התיק בגין כספים, שהחייב אינו חב בהם לטענתו.

לקבלת סיוע מיידי בנושאי הוצאה לפועל חייגו: 1-800-800-891

מועד הגשת בקשת התנגדות בתיק הוצאה לפועל

במקרה של פתיחה בהליכי הוצאה לפועל אין להתעלם ממכתב האזהרה, אשר נשלח לחייב. חוסר תגובה מצד החייב יוביל לנקיטת צעדים נוספים על ידי הזוכה במסגרת ההליך, ביניהם: עיקול נכסי מקרקעין ומיטלטלין של החייב, עיקול חשבונות הבנק, הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ ובנסיבות מסוימות אף הוצאת צווי מאסר.

את בקשת ההתנגדות יש להגיש תוך עשרים יום ממועד המצאת האזהרה לחייב.

במידה והחייב לא הגיש בקשת התנגדות בחלוף פרק זמן זה קיימת בידו אפשרות להגיש בקשה להארכת מועד ההתנגדות. לבקשה זו יש לצרף תצהיר, המפרט את העובדות, בגינן הוגשה ההתנגדות באיחור והסיבות הנטענות לקבלתה.

בואו לקרוא בהרחבה על: הרפורמה בהוצאה לפועל

אופן הגשת בקשת התנגדות להליכי הוצאה לפועל

הבקשה תוגש ללשכה, בה הגיש הזוכה את הבקשה לפתיחת התיק.

בין המסמכים, אשר יש לצרף לבקשה: צילום תעודת הזהות של המבקש; העתק הבקשה לביצוע, שהוגשה על ידי הזוכה; השטר בגינו הוגשה בקשת ההתנגדות וכן תצהיר מאמת מטעם עורך דין, בו מפורטות מכלול העובדות, התומכות בבקשה לרבות העתק אסמכתאות, המחזקות את טענות החייב. 

בין הנימוקים השכיחים לבקשת התנגדות: כישלון תמורה, אי אחיזה כשורה, זיוף או היעדר חתימה, פגם בשרשרת ההיסבים של השיק, טענת קיזוז, היות השטר שיק בטחון ועוד.

מעמדה המשפטי של בקשת ההתנגדות

בקשת התנגדות בהליכי הוצאה לפועל מהווה למעשה כתב הגנה  של החייב. מעמדה הינו כשל בקשת רשות להתגונן בהליך תביעה בסדר דין מקוצר.

שלב הדיון בבקשה והוכחת הטענות מתקיים בפני ראש ההוצאה לפועל.

במידה ומוחלט על מתן זכות להתגונן מועבר הדיון להליך רגיל בפני הערכאות. בית משפט השלום, המוסמך לדון בבקשה, רשאי לקבל את ההתנגדות או לדחותה אגב מתן פסק דין לטובת הזוכה והמשך הליכי הוצאה לפועל כסדרם. 

משמעות הגשת בקשת התנגדות הינה עצירת ההליך ומניעת נקיטה בצעדים עתידיים בו. אולם, הבקשה אינה מבטלת את ההליכים, שננקטו בתיק עד כה.

לצורך כך ובמקביל, נדרש החייב להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים בתיק, עד לקיום דיון משפטי בהתנגדות.

בקשה זו תופנה לראש ההוצאה לפועל או לבית המשפט בעל הסמכות לדון בבקשה.

סיוע של עורך דין בהליכי הוצאה לפועל ובמקרה של התנגדות

לצורך מתן תגובה לאזהרה, שנשלחה לחייב ובמטרה למנוע מהזוכה נקיטת צעדים בתיק, מומלץ לחייב לפנות בהקדם לקבלת יעוץ משפטי.

עורך דין מומחה בתחום דיני הוצאה לפועל יסייע לחייב בגיבוש בקשת התנגדות להליך, המבוססת על טיעונים משכנעים, בהגשת הבקשה ובמיקסום סיכויי קבלתה ואישורה על ידי הערכאות באופן, המשרת את האינטרסים של החייב.  

פסקי דין בנושא הגשת התנגדות בהוצאה לפועל

בהליך ע"א (ת"א) 154/87 אימפורט נ' יזלוביץ' נפסק, כי במידה והחייב לא הגיש בקשת התנגדות לביצוע שטר, מעמד השטר הינו כשל מעשה  בית דין. בנסיבות אלה מנוע החייב מהגשת תביעה בעילת השבה נגד אוחז השטר.

לקבלת סיוע מיידי בנושאי הוצאה לפועל חייגו: 1-800-800-891
פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
טענת פרעתי
פתיחה בהליכי הוצאה לפועל
תיקון חוק ההוצאה לפועל
ריבית פיגורים על חובות
צו עיקול נכסים זמני
חייב מוגבל באמצעים
עו"ד פשיטת רגל

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת