סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

ריבית פיגורים על חובות בהליך הוצאה לפועל

ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל

ריבית הינה הסכום שעל אדם לשאת בו עבור הלוואה שנטל. מערכת המשפט הישראלית מסדירה את סוגית תשלום הפרשי ריבית והצמדה בשורה של חוקים, הנהוגים בהליכי הוצאה לפועל כשם שמיושמים בהליכים משפטיים אחרים.

ההבדל בין ריבית פיגורים לריבית רגילה

ריבית רגילה
הגדרה: זו ריבית אשר בית המשפט פוסק, בהתאם לשיקול דעתו, על סכום החיוב שנקבע בפסק הדין (לפי סעיף 2 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א - 1961, להלן: "החוק").

מטרתה: לשמור ולהבטיח את ערך הכסף - הריבית מגלמת את המחיר אותו משלם החייב עבור השכרת הכסף, לכאורה. 

תוקף הריבית: מיום הגשת התביעה או יום אחר שקבע בית המשפט לאחר מועד היווצרות העילה ועד למועד הפירעון, קרי, מועד מתן פסק הדין, או מועד אחד שקבע בית המשפט לתשלום החוב - המאוחר מבין השניים (סעיף 5(א) לחוק).

הסמכות לפסוק ריבית רגילה: נתונה לבית המשפט, ולא לראש ההוצאה לפועל. תפקידו של ראש ההוצאה לפועל במקרה זה מסתכם בביצוע פסק הדין, ואין הוא מוסמך להוסיף לו או לפרשו שלא בהתאם לקביעת בית המשפט. לכן, בפסק דין הקובע חיוב כספי שלא נפסקו בו במפורש הפרשי הצמדה וריבית, לא נתונה בידי ראש ההוצאה לפועל סמכות לפוסקם.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בהליכי הוצל"פ, לחץ כאן: יעוץ משפטי

או צור קשר עם נציגי המשרד בטלפון: 03-6093833

ריבית פיגורים
הגדרה: זו ריבית המשולמת בגין איחור בתשלום חוב או ביצוע של פסק דין, ומהווה מעין עונש על אי עמידה בתשלום ההלוואה בזמן.

סכום החיוב עצמו, אשר נקבע בפסק הדין ולא שולם על ידי החייב במועד הפרעון (המועד שנפסק או המועד שנקבע לתשלום בפסק הדין, לפי המאוחר מבין השניים) נושא הפרשי הצמדה כקבוע בחוק לצד ריבית צמודה בגובה 5% ממועד הפרעון עד התשלום בפועל. זאת בנוסף להפרשי הצמדה והריבית שפסק בית המשפט, היה ופסק.

מטרתה: מאחר וריבית זו כוללת רכיב עונשי וגבוהה באופן משמעותי מריבית רגילה, היא משמשת מעין תמריץ להחזרת הלוואה שנטל החייב.

תוקף הריבית:  ראשיתה במועד הפירעון וסיומה במועד התשלום בפועל (סעיפים 5(ב)-5(ג) לחוק).

הסמכות לפסוק ריבית פיגורים: בהתאם לבקשת החייב ומטעמים מיוחדים, רשאים ראש ההוצאה לפועל או ערכאה שיפוטית, להחליט על שיעור ריבית נמוך מ 10%, לתקופה המתחילה במועד הפרעון ומסתיימת בתשלום בפועל, וזאת רק במידה שהסכום המשולם לא יהיה נמוך מהשיעור שנקבע בפסק הדין לתקופה שעד מועד הפרעון.

שיעורי הריבית נקבעים על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. כיום, עומד שיעור הריבית הרגילה על 2.5% (הנמוך ביותר מאז קום המדינה)  ושיעור ריבית הפיגורים עומד על כ% 6.5  מעליה, קרי, 9%.

הסדרת גובה הריבית בהליכי הוצאה לפועל

כאשר החוב שנתבע בהליך הוצאה לפועל הוא מסוג שטר, ולא פסק דין -  נתונה בידי הצדדים אפשרות להסכים על ריבית שונה משיעור הריבית הנהוג. כך, בהלוואות הנלקחות באמצעות השוק האפור שיעורי הריבית הרגילה בתוספת ריבית הפיגורים עשויים להיות גבוהים באופן משמעותי מהריבית שנקבעה על ידי בית המשפט בפסק הדין.

כדי לתחום את גובה הריבית ולקבוע לו תקרה, נחקק חוק הלוואות חוץ בנקאיות, המגביל את גובה הריבית המותרת לגבייה גם בשוק האפור. בחוב לבנקים הבעיה חמורה פחות, מאחר וההמוסד הבנקאי נתון לפיקוח ומעקב ממשלתיים.

פסיקה חדשה בנושאריבית הפיגורים

בחודש פברואר 2009 הוגשה בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב תביעה ייצוגית בסך של למעלה ממיליארד שקלים נגד מערכת ההוצאה לפועל בישראל, בטענה לחיובי יתר בריבית פיגורים, אגרות ושכר טרחה. טענת התובעים בתיק זה היא כי ההוצאה לפועל מחייבת בריבית פיגורים גם עבור תקופות בהן ניתן לגבות ריבית רגילה בלבד, בניגוד לחוק ולפסיקה בתחום. לטענת ההתובעים הפער בין הריביות עומד על שיעור של 6.5% לשנה.

עוד נטען בכתב התביעה, כי גביית יתר זו, המתבצעת על ידי ההוצאה לפועל ביודעין, הגדילה לאין ערוך את גובה החוב לגבייה בנוסף לאגרות פתיחת תיקים הכרוכות בתהליך ושכר הטרחה המשולמים לנציגי הנושים, וכי הסכומים המצטברים מגיעים לעשרות אלפי שקלים בשנה. 

דרכים לעיכוב תשלום ריבית פיגורים

בידי החייב קיימת אפשרות להגיש בקשת התנגדות לתשלום ריבית פיגורים, אשר נדונה בפני ראש ההוצאה לפועל. הגשת הבקשה תעכב את מועד גביית ריבית הפיגורים עד למתן החלטה בעניין.
בנוסף יכול החייב לתקוף את הריבית עצמה בטענת "פרעתי" ולהציגה כריבית אשר גובהה מוגזם, או כתנאי מקפח ובלתי הוגן בחוזה.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בהליכי הוצל"פ, לחץ כאן: יעוץ משפטי


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
עורך דין
הליך פשיטת רגל
הליך הוצאה לפועל
רשלנות רפואית - עורכי דין
עורך דין דיני עבודה
תאונות דרכים
גירושין

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת