סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

מדריך לזוכה בהוצאה לפועל

בידי הזוכים בהליכים משפטיים, המחזיקים בפסק דין או שטר לטובתם, מציעה מערכת ההוצאה לפועל מגוון רחב של כלים ואפשרויות לצורך פירעון חובם וקבלת הכספים המגיעים להם מהחייב.

ההליכים המקובלים בהם מומלץ לזוכים לנקוט לצורך גביית חוב:

פתיחת תיק הוצאה לפועל - לצורך כך נדרש הזוכה לגשת לאחת מלשכות הוצאה לפועל, הפרוסות ברחבי הארץ, למלא ולמסור טופס 4 - בקשה לביצוע פסק דין.

מסירת אזהרה לחייב -  טרם נקיטה בהליכי הוצאה לפועל יש להקנות לחייב אורכה בת כשלושה שבועות להסדרת חובו. את האזהרה ניתן להמציא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל או באופן ישיר על ידי הזוכה.

במידה ובחלוף תקופה זו לא הסדיר החייב את חובו או הגיש בקשה לעיכוב הפעלת הליכים נגדו ניתן לפתוח בהליכי הוצאה לפועל.

נקיטת הליכים לפני אזהרה - שעה שקיים מידע לפיו בכוונת החייב להפעיל צעדים, שתכליתם להכשיל את גביית החוב, דוגמת מילוט נכסים או העלמתם, רשאי הזוכה לבקש נקיטה בהליכי הוצאה לפועל טרם המצאת האזהרה לחייב.

הבקשה תוגש לראש ההוצאה לפועל בצירוף תצהיר חתום על ידי עורך דין, בו יפורט אופן התחמקות החייב מתשלום החוב ויצוין הסעד המבוקש.  

עיקול נכסי וזכויות החייב - פעולה משפטית המתייחסת לתפיסת נכס בפועל או לזכות לקבל נכס של החייב לצורך פירעון החוב באמצעותם.

לקבלת סיוע מיידי בנושאי הוצאה לפועל חייגו: 1-800-800-891

עיקולים משתרעים על שני סוגים:

עיקול מטלטלין - לגבי נכסים וחפצים שבבעלות החייב, אף אם אינם מצויים בחזקתו. חוק הוצאה לפועל והתקנות מכוחו מקנים הגנה מפני עיקול סוגי מטלטלין מסוימים, בהם: מוצרי מזון; כלי מטבח; מיטות; מכשירים ומיכון, המשמשים את החייב לפרנסתו; מכשור, המסייע לנכה; תשמישי קדושה, חיות מחמד ועוד.

קיראו בהרחבה על: צו עיקול נכסים

עיקול מקרקעין - נכס דלא ניידי השייך לחייב. על פי רוב, דירת המגורים שלו.

בנוסף, מתאפשר עיקול נכסים, המצויים בידי צד ג' ועיקול נכסים, הטעונים ברישום, תוך המצאת הודעה על כך לממונה על הרישום, שיציין את הערת העיקול במרשמים הרלוונטיים.

קיראו בהרחבה על האפשרות להטיל: עיקול על חשבון בנק או חסכון

צו עשה - בפסק דין שניתן לטובת הזוכה ומפרט מעשה לביצוע דוגמת בנייה, הריסה, מסירת נכס וכד' מוסמכת ההוצאה לפועל לשלוח לחייב מכתב אזהרה ובמסגרתו לציין, כי חובה עליו למלא אחר הפעולה בתוך פרק זמן נתון. במידה והחייב אינו עומד בכך רשאי הזוכה לבקש ביצוע הפעולה תוך הטלת ההוצאות על החייב. לבקשה נדרש לצרף לפחות הצעת מחיר אחת לגבי עלות הביצוע.

מעצר מטעמי מניעה - הזוכה רשאי להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה, בצירוף תצהיר, למעצר החייב או מי מטעמו לתקופת ביצוע ההליך (עד ארבעים ושמונה שעות לכל היותר), שעה שקיים חשד כי אלה יפעלו לסיכול או מניעת ביצוע ההליך המתוכנן. 

מאסר - האמצעי הדרסטי ביותר בו ניתן לנקוט בהוצאה לפועל. מאחר וכרוך בשלילת חירות החייב הוא מופעל באורח מידתי, בהתאם לערכים, המוגנים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

במאסר ניתן לנקוט רק בחלוף חודש ימים ממועד מסירת האזהרה לחייב ובמידה ובתוך פרק זמן זה לא עמד החייב בפירעון החוב, הגשת בקשה לצו תשלומים או שהגיש ולא צירף לה את המסמכים הנדרשים וכן אי ציות לצו תשלומים, שניתן לו.

טרם הפעלת סנקציית מאסר יש לזמן את החייב לבירור. במקרים של התחמקות החייב מתשלום, כשיש באפשרותו לשלם את החוב או במידה והוא מפר צו תשלומים, ניתן להוציא צו מאסר אף ללא דרישת התייצבותו המוקדמת לבירור. 

עריכת חיפושים - בהתקיים חשד לפיו החייב מסתיר רכוש לצורך התחמקות מתשלום חובו, רשאי הזוכה להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה להוצאת צו חיפוש בחצרי החייב או אצל צד ג', המחזיק בנכסים.

צו עיכוב יציאה מארץ - כאשר עולה בידי הזוכה להצביע על כך, שהחייב מתעתד לעזוב את הארץ מבלי שהסדיר את חובו או הבטיח פירעונו. במקרים אלה מוסמך ראש ההוצאה לפועל להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ או להורות לחייב להפקיד את דרכונו בלשכת ההוצאה לפועל.

הבקשה תיתמך בתצהיר וצירוף אישור משרד הפנים אודות פרטי החייב תוך פירוט הנימוקים לעיכוב המבוקש.

קיראו בהרחבה על: צו עיכוב יציאה מהארץ

לקבלת סיוע מיידי בנושאי הוצאה לפועל חייגו: 1-800-800-891
פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
יעוץ משפטי מיידי
מהי טענת פרעתי?
ריבית פיגורים על חוב
איחוד תיקים בהוצאה לפועל
חייב מוגבל באמצעים
עיקול משכורת
מסורבות גט בישראל

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת