סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

עיקול משכורת של עובד החייב כספים וחוק הגנת השכר

הליך יעיל ביותר לגביית חוב המתנהל בלשכת ההוצאה לפועל מטעם הזוכה הינו צו עיקול משכורת הנשלח אל המעסיק של החייב ואשר אינו מאפשר לחייב לקבל את מלוא שכרו.

זהו אמצעי לחץ להסדרת החוב של החייב כלפי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל וגם אפשרות גבייה מעשית של החוב, לנוכח העובדה כי המעסיק של החייב מחוייב להעביר כספים ישירות להוצאה לפועל במקום לשלמם לחייב, שאם לא כן המעסיק עלול לשאת בעלות הכספית של מחדלו.

ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי מהיר!

בנוסף, זוהי גם פגיעה קשה במוניטין של החייב כלפי חבריו לעבודה ומעסיקו, כי כעת כולם שותפים לבעייתו הכלכלית ו/או להליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו.

איך יודעים איפה החייב עובד?

הזוכה בתיק הוצאה לפועל רשאי בתנאים מסוימים לקבל מידע מאת המוסד לביטוח לאומי לגבי מקום עבודתו של החייב.

המידע הנ"ל נמסר לזוכה בלשכת ההוצאה לפועל רק לאחר בקשה בעניין ולאחר חלוף לפחות 45 ימים מיום ביצוע המסירה של האזהרה לחייב.

קיראו: מדריך לחייב בהוצאה לפועל

תגובת המעסיק להודעה על עיקול משכורת

המעסיק חייב להשיב תוך 10 ימים לצו העיקול ולפרט האם עוקלו כספים המגיעים לחייב, ואת התשובה יש לשלוח חזרה ללשכת ההוצאה לפועל.

אם לא כן המעסיק עלול לקבל זימון לבירור בעניין בפני רשם ההוצאה לפועל ו/או להיות מחויב בכספים שלא הועברו על ידו להוצאה לפועל.

התמודדות החייב עם עיקול משכורת

העיצה הטובה ביותר לחייב היא להיעזר בשירותי עורך דין מקצועי מיומן ומנוסה בייצוג חייבים בהוצאה לפועל.

עורך הדין בוחן מספר דרכים אפשריות לטיפול במצב כגון: הסדר פשרה עם הזוכה ו/או בא כוחו, פריסת החוב לתשלומים, הגשת בקשה מתאימה לרשם ההוצאה לפועל, הגשת בקשה לפשיטת רגל וכו', ויפעל לפי הנסיבות הקונקרטיות של המקרה הספציפי שלך.

הסדר פשרה – יש לבחון האם זה הזמן לפנות לזוכה או לעורך דין שלו ולבקש להגיע להסדר פשרה בתיק.

בעניין זה יצויין כי מוטב, מבחינת המו"מ המתנהל ותוצאותיו להסדרת החוב, שלא ייעשה תחת לחץ על החייב להסרת עיקול המשכורת ולקבלת משכורתו במועד, אלא לפני כן.

קיראו עוד: הסדר ופשרה עם נושים

פריסת החוב לתשלומים – יש לבחון האם פריסת החוב לתשלומים חודשיים בסכום שיוסכם על ידי שני הצדדים הינה לטובתו של החייב בשים לב לנסיבותיו האישיות של החייב.

היתרון של פריסת התשלומים הוא כי כל עוד החייב מבצע את התשלומים החודשיים כמוסכם, לא ינקטו כנגדו הליכים ואף יוסר עיקול המשכורת.

החיסרון העיקרי הינו כי החייב עלול ישלם תקופה ארוכה סכומים גדולים באופן מצטבר הכוללים ריבית והפרשי הצמדה, ואם מדובר בריבית הנהוגה בהוצאה לפועל, יתכן והתשלום לא יגמר גם אחרי שנים רבות.

בקשה לצו תשלומים – החייב יכול להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לצו תשלומים, ועם ביצוע התשלום הראשון לעתור לביטול העיקול על משכורתו.

בדרך כלל רשם ההוצאה לפועל מראש מאפשר לבטל את המשכורת ככל והחייב עומד בצו התשלומים ומשלם תשלום ראשוני אשר נקבע.

פתרון זה מתאים לחייב אשר אין לו תיקים נוספים (כי בכל תיק בנפרד החייב יצטרך לשלם סכום חודשי בנפרד) בהוצאה לפועל.

הסכום החודשי נקבע באופן דיי שרירותי על ידי רשם ההוצאה לפועל אשר עושה איזון בין יכולתו הכלכלית של החייב וגובה הכנסותיו ובין זכותו של הזוכה לקבל את החוב מוקדם ככל האפשר.

קיראו על: עיקול חשבונות בנק

הגנה על שכר העובד - חוק הגנת השכר

סעיף 8 לחוק הגנת השכר, תשי"ח 1958 מאפשר לחייב לפי נסיבותיו האישיות לקבל לידיו לעיתים חלק משכרו המעוקל לצורך הבטחת צרכי קיום בסיסיים.

להלן לשון הסעיף:

" (א) משכר העבודה החדשי לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד סכום השווה לגימלה בשיעור הנקוב בטור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1981, שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד לפי הרכב משפחתו אילו היה זכאי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ-80% משכר העבודה החדשי, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד כדי 80% משכר העבודה החדשי; לענין זה, "שכר העבודה החדשי" – שכר העבודה החדשי הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר המעביד חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק.

(א1) היה שכר העבודה משתלם על בסיס של יום, יהיה הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד משכר העבודה היומי – החלק העשרים וחמישה מהסכום כאמור בסעיף קטן (א).

(ב)  סעיף קטן (א) אינו חל על עיקול, העברה או שעבוד לשם תשלום מזונות."

תיק מסוג מזונות וחוק הגנת השכר

כפי שמצוין בסעיף משנה (ב) הגנת החייב לא חלה בתיקי מזונות, וכל שכרו יעוקל לטובת תיק ההוצאה לפועל ויועבר במלואו לזוכה.

חייג/י חינם לשיחה עם עורך דין: 1800-800-891
פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
עורך דין לשירותך!
בעיות בהוצאה לפועל?
מאסר בגלל אי תשלום מזונות
גביית מזונות בהוצל"פ
התנגדות להליכי הוצל"פ
גביית חובות
יעוץ משפטי מיידי

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת