סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

התראה על פשיטת רגל

שלב מקדמי טרם פתיחה בהליכי פשיטת רגל הינה בקשה להכריז על החייב כפושט רגל. הנושה פונה לבית המשפט המחוזי בבקשת המצאה של התראה על פשיטת רגל, נתמכת בתצהיר ובתשלום אגרה, כקבוע בחוק.

פשיטת רגל הינה פרוצדורה משפטית, המטפלת באדם - יחיד או שותפות, בעל חובות, אשר אין בידו יכולת כספית להסדירם. בקשה לפתיחת ההליך יכולה להיות מוגשת הן על ידי החייב עצמו והן על ידי נושי החייב, אשר קיים בידיהם פסק דין חלוט או תיק הוצאה לפועל, המעידים על קיום חוב, שגובהו עולה על 65,000 ש"ח, תוך עמידה בתנאי סף מסויימים.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בהליך פשיטת רגל, לחץ כאן:
יעוץ משפטי בהליך פשיטת רגל

בסיומו של הליך פשיטת הרגל, בתום שלבי כינוס נכסי החייב בידי הנאמן, מימושם וחלוקת התמורה שהתקבלה בעדם בין הנושים ולאחר שהחייב פרע את חובותיו או הגיע להסדר עם נושיו, אשר קיבל גושפנקא מטעם בית המשפט, יוכל החייב  לבקש לסיים את ההליך ולקבל צו הפטר, הפוטר אותו מחובות העבר. ההליך כולו מוסדר במסגרת פקודת פשיטת רגל ותקנות פשיטת רגל.

הגשת בקשה להכרזה על החייב כפושט רגל

פניה לבית המשפט בבקשה להמצאת התראה על פשיטת רגל נחשבת לאפשרות ראשונה בעדיפותה על פניה בגין העילות, המנויות בחוק ומוכרות כמעשה פשיטת רגל, אשר אמורות לשמש במקרים מיוחדים או כאשר קיימת דחיפות להכריז על פשיטת הרגל בכדי למנוע הברחת נכסים על ידי החייב או הימלטותו.

בית המשפט נדרש לבקשת ההמצאה ובוחן אותה. במידה והבקשה אושרה, מתבקש הנושה להמציאה לחייב במהלך חודש ימים ממועד אישורה על ידי בית המשפט.

כתב התראה על פשיטת רגל הינו הודעה, אשר שולח הנושה לחייב, בה הוא מתריע בפני בעל החוב, כי קיימות בידו שלוש חלופות להסדר חובו לנושה, המעוגן במסגרת פסק דין:

  • לשלם את החוב לנושה
  • להבטיח את החוב
  • או להגיע לפשרה בעניין החוב, על דעת הנושה ובאישור בית המשפט

חייב, אשר אינו פורע את חובו בתוך שבוע  מיום שהומצאה לו ההתראה בארץ אן תוך הזמן, שנקבע לכך בצו בית המשפט במידה וההתראה בוצעה בחו"ל, או שאינו מניח את דעת בית המשפט בהצגת תביעה שכנגד, חוב נגדי או טענת קיזוז, נחשב כמי שעשה מעשה פשיטת רגל ומקנה בידי הנושה זכות להגיש נגדו בקשה לפשיטת רגל.

חוקיותה של התראה על פשיטת רגל

התראת פשיטת רגל תהא פסולה שעה שמוטל עיקול על נכסי החייב וכל עוד טרם מומשו הנכסים באופן זה. בנוסף, קיימת דרישה קשיחה של המצאת ההתראה לחייב במענו דווקא, בידי החייב אישית או בידי מי מבני משפחתו.

לאחר קבלת כתב התראה קיימת בידי החייב זכות תגובה בשני אופנים: 

1.    מתן הודעה לבית המשפט, כי יש בכוונתו לשלם את החוב תוך פירוט האופן בו הוא עומד לבצע זאת והצגת יכולת כלכלית להסדר החוב.

2.    הגשת התנגדות להתראה, במסגרתה יטען בעל החוב לאי חבותו או לחילופין לקיום חוב נגדי של הנושה כלפיו או יעלה טענת קיזוז.

תגובת החייב תוגש לבית המשפט לפני תום התקופה שנקבעה בהתראה לצורך תשלום החוב, כשהיא נתמכת בתצהיר. עם קבלת התגובה יתקיים דיון בפני בית המשפט בנוכחות הצדדים, כאשר כל עוד לא הגיעה הערכאה המשפטית להחלטה בעניין ההתנגדות יוקפא ההליך ואי עמידת החייב בדרישת ההתראה בפרק זמן זה לא תיחשב למעשה פשיטת רגל.

כפי שניתן להבין, מדובר בהליך מורכב ולכל צעד שתעשו תהיה משמעות והשלכות על מעמדכם בהליך. מומלץ להתייעץ עם עורך דין כבר בשלבים הראשונים ולאפשר לו ללוות אתכם לאורך כל הדרך.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בהליך פשיטת רגל, לחץ כאן:
יעוץ משפטי בהליך פשיטת רגל


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- עמלת תיווך עבור שכירות של חצי שנה
- ערבות בהוצאה לפועל
- פיצוי על איחור מסירת דירה מקבלן
- צינור פוצץ בביניין
- בדיקת עובש
- ביטול חוזה להשכרת סטודיולחוגי אומנות לילדים פעם בשבוע
- חובת המשכיר?
- בעל בית דורש תשלום על ניקיונות
- דוח מהירות
- בדיקת רקמות/אבהות ממש דחוף וחשוב
- קצבת ילדים
- תביעה נגד עיריית ירושלים בגלל הודעת קנס שלא נשלחה
- פרידה
- שכירות עזרה דחופה
- כמה זמן עד שדוח חניה מתיישן??
- העלאה בארנונה
- הסכם המבוסס על אחוז רווח בחברה
- סיוע בפרשנות הסכם העסקה
- אישור מהנדס נכס לשכירות
- מנהלי כפול
- תביעה מול בעל דירה
- עבירת איומים?
- אופציה בחוזה
- העמדת תנאים לקיום סעיף האופציה
- שכר טרחה לעו"ד מול ביטוח לאומי
טעינה...

תחומים קרובים:
גירושין - סיוע של עורכי דין
הסכם ממון
עורך דין פלילי
תאונת עבודה
שלילת רישיון
עורכי דין בתחום הוצאה לפועל

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת