סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

דרגות נכות של נפגעי תאונות

כיצד נקבעת דרגת נכות לנפגע תאונת דרכים או עבודה?

אדם הנפגע בתאונת דרכים ונגרמו לו נזקי גוף - שיעור נכותו יקבע על ידי מומחה שנתמנה על ידי בית המשפט.

לעומת זאת, בתאונת דרכים שארעה במסגרת עבודתו של הנפגע, דרגת נכות תקבע על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. אולם גם בתאונה במסגרת עבודה כל עוד לא נקבעה נכותו של הנפגע על ידי המוסד לביטוח לאומי רשאי, הנפגע לבקש מינוי מומחה מטעם בית המשפט במקום הוועדה.

ידוע בפרקטיקה כי מומחה אשר מונה על ידי בית המשפט מיטיב יותר עם הנפגע מאשר הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, היות והמומחה הוא אדם פרטי אשר בדרך כלל קשוב יותר למצוקותיו של הנפגע ופחות מחויב לתקנות הביטוח הלאומי המחייבות במקרה של פגיעה תוך כדי עבודה כפי שיפורט עוד להלן. 

לסיוע משפטי מיידי על ידי עורכי דין בתחום הנזיקין, לחץ: יעוץ משפטי

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אינו קובע רשימה של ליקויים שלגביהם הדין מחייב לקבוע דרגות נכות מסוימת ואין כל קביעה בחוק באשר לדרך קביעת הנכות בידי המומחה הרפואי שנתמנה לבדיקת הנפגע וקביעת דרגת נכותו. לפיכך, המומחה הרפואי רשאי לקבוע לפי שיקול דעתו והפרקטיקה המקצועית הנהוגה את דרגת הנכות של הנפגע והוא יכול להיעזר לשם כך בתקנות נכות שנקבעו בחקיקה לסוגים שונים של נפגעים ולפי בחירתו.

בפועל, השתרש בימינו הנוהג כי המומחים מטעם בית המשפט עושים שימוש במבחני הנכות של המוסד לביטוח לאומי שנקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז 1956 – קובץ תקנות אשר מכיל בתוכו הגדרות ומבחנים למצבים רפואיים שונים ומכמת אותם לכדי דרגות נכות שונות. 

קביעת דרגת הנכות של הנפגע

על פי תקנות אלו דרגת נכותו של נפגע תיקבע באחוזים כנקוב לצד כל אחד מהליקויים, הפגימות או מחלות המקצוע (להלן – "הפגימה") המנויים בתוספת לתקנות, ובלבד שלא תעלה על שיעור של 100%.
דרגת נכותו של נפגע אשר נפגם מספר פגימות באותה תאונת עבודה, תהא שווה לסכום האחוזים הנקובים בתוספת לתקנות לצד כל אחד מהפגימות האמורות בחישוב כמפורט להלן:
  1. בעד הפגימה שנקבע לה האחוז הגבוה ביותר - יבוא בחשבון אחוז הנכות הנקוב בתוספת לצד אותה פגימה.
  2. בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השני בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין האחוז האמור בסעיף 1 ובין 100%.
  3. בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השלישי בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין סכום אחוזי הנכות שנקבעו לפי סעיפים 1 ו - 2 ובין 100% וכך הלאה על כל פגימה נוספת.

קביעת דרגת נכות לגבי פגימה שלא פורטה בתקנות

לגבי פגימה שלא פורטה בתוספת לתקנות, תיקבע דרגת נכותו של הנפגע לפי האחוז הקבוע לצד פגימה אשר לדעת הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי (או המומחה הרפואי לפי העניין) דומה לליקוי הנפגע. החליטה הועדה שלא ניתן לקבוע דרגת נכות כאמור תקבע, על פי שיקול דעתה, את אחוזי הנכות בהתחשב במבחנים שנקבעו בתוספת לגבי אותו איבר או אותה מערכת, ובהתחשב בסוג הפגימה ובהגבלה שגרמה לנפגע.

כאמור לעיל המומחה מטעם בית המשפט אינו מחויב לתקנות של הביטוח לאומי אולם בפועל הוא  נעזר בתקנות אלה בעיצוב חוות דעתו הרפואית וקביעת דרגת נכותו של נפגע תאונת דרכים. יודגש כי מאמר זה אינו מכסה את כל סוגי החישובים לגבי נכות כתוצאה מתאונת דרכים לרבות סייגים וחריגים הקיימים בתקנות הביטוח הלאומי הנ"ל. 

במידה ונפגעת בתאונת דרכים מומלץ לך להיעזר בשרותיו של עורך דין הבקיא בתחום נזקי גוף ומכיר את הפרקטיקה הנהוגה בבתי המשפט ובקרב המגזר הרפואי. בעזרתו תוכל לקבל את מירב ההכוונה והטיפול הדרוש לקבלת פיצוי הולם בעבור כל פגיעותיך הגופניות.

להגשת תביעת פיצויים על נזקי גוף, לחץ כאן: יעוץ משפטי


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
עורכי דין - עורך דין בכל תחום
עורכי דין גירושין
עורך דין פלילי
דיני תעבורה - עבירות תנועה
תביעות רשלנות רפואית
הוצאה לפועל - סיוע משפטי
איחוד תיקים או פשיטת רגל?

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת