סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

טפסים ומסמכים לצורך הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל הנה הליך אשר חל על אדם שאין ביכולתו להסדיר את חובותיו לנושיו, ההליך ע"פ חוק הינו פרוצדורה בירוקרטית, הכרוכה בהגשת טפסים ומסמכים רבים.

קיימים שני אופנים לצורך פתיחה בהליך פשיטת רגל: ביוזמת החייב, הפונה לבית המשפט בבקשה שיכריז עליו כפושט רגל או ביוזמת נושי החייב, המגישים לבית המשפט בקשה לכינוס נכסי החייב.

בכל אחד מהמסלולים נדרשת הגשת טופס פתיחת בקשה והמצאת מסמכים רלוונטיים, התומכים בה. בשלבים מאוחרים יותר תידרש הצגת מסמכים נוספים, לצורך הנעת ההליך ונקיטה בפעולות וצעדים שונים במסגרתו.

לקבלת סיוע משפטי בנושא פשיטות רגל חייגו: 03-6093833

פירוט לגבי הטפסים הנדרשים ואופן הגשתם מופיע בפקודת פשיטת הרגל, התקנות מכוחה והתוספת לתקנות אלה. את הטפסים עצמם ניתן להוריד דרך אתר האינטרנט של כונס הנכסים הרשמי, בכתובת: www.justice.gov ואף למלא ולשלוח אותם באופן מקוון באמצעות האתר.

על הבקשות העיקריות, המוגשות במסגרת הליכי פשיטת רגל, נמנות: בקשה מטעם החייב להכרזה עליו כפושט רגל ופתיחת הליכים בהתאם; בקשה למתן צו כינוס נכסים, המוגשת על ידי הנושים;  התנגדות החייב לבקשה זו וכן בקשות נוספות, הכרוכות בניהול הליך פשיטת רגל.

הגשת טופס בקשת חייב לפתיחה בהליכי פשיטת רגל

הבקשה תוגש כנגד עמידה במספר קריטריונים מקדמיים ובהם גיל החייב, סכום החוב וכד', כשהיא ערוכה בהתאם לטופס 4 לתוספת לתקנות פשיטת הרגל.

במעמד הגשת הבקשה על החייב לשלם אגרה בסכום המשתנה מעת לעת ועומד על כמה מאות שקלים. הסכום יועבר לכונס הרשמי, לכיסוי הוצאות הטיפול בתיק. במצורף לטופס הבקשה נדרש החייב להמציא מספר מסמכים נוספים, התומכים בבקשתו:

תצהיר מטעם החייב המאמת את הטענות העובדתיות, המפורטות בבקשה לפיהן, אין ביכולתו לפרוע את חובותיו כלפי הנושים.

כתב ויתור על סודיות בו  מביע החייב את הסכמתו למסור מידע אודות מצבו הכלכלי ואינפורמציה לגבי חשבון הבנק שלו -  לצורך ניהול חקירה על ידי כונס הנכסים (טופס 5א).

צירוף אישור מטעם הכונס הרשמי
כי מולאו תנאי הסף, הנדרשים לצורך הגשת הבקשה.

דו"ח לגבי מצבת נכסיו, הכנסותיו, חובותיו והוצאותיו של החייב - ערוך בהתאם לטופס 5 לתוספת לתקנות פשיטת הרגל ומאומת בתצהיר.

בהמשך ההליך יידרש החייב להמציא כל מסמך נוסף בהתאם לדרישה מטעם הכונס הרשמי. בנוסף, מומלץ לחייב לצרף לבקשת ההכרזה על פשיטת רגל גם בקשה לעיכוב הליכים נגדו, טרם מתן צו כינוס נכסים, אשר תשהה נקיטת סנקציות והליכים נגד החייב במסגרת ניסיונות מימוש החוב במסגרת הליכי הוצאה לפועל.

בקשת נושה להוצאת צו כינוס נכסים

מסלול נוסף להכרזה על החייב כפושט רגל הינו הגשת בקשה לכך על ידי נושים, להם חב החייב כספים.

בקשה כאמור תוגש בהתקיים גובה חוב מינימלי, המהווה תנאי סף להגשתה, כשהיא ערוכה בהתאם לטופס 6 שבתוספת לתקנות פשיטת רגל וכנגד תשלום אגרה בגובה כמה מאות שקלים לכונס הנכסים הרשמי, לצורך כיסוי הוצאות הטיפול בתיק.

לטופס הגשת הבקשה נדרש הנושה לצרף את המסמכים הבאים:


לגבי חוב בסכום קצוב
- יש להציג אחת משתיים: פסק דין חלוט כנגד החייב או שטר חוב, הנוקב בגובה סכום ספציפי כנגד החייב, אשר לצורך גבייתו נפתח תיק הוצאה לפועל.

תצהיר
המאמת את העובדות הנטענות בבקשה.

במקביל, נדרש הנושה להמציא לידי החייב עותק של הבקשה והתצהיר, שהגיש לבית המשפט.

קיראו בהרחבה: הגבלה בבנק ישראל

התנגדות חייב לבקשת נושה למתן צו כינוס נכסים

התנגדות מטעם החייב תוגש ערוכה בהתאם לטופס 7 לתוספת לתקנות פשיטת רגל ויצורף אליה תצהיר לאימות העובדות, הנטענות בבקשה.

טפסים נוספים המוגשים על ידי הצדדים להליך פשיטת רגל

הוכחת קיום חוב מסויים כלפי נושה - תומצא באמצעות טופס 21 לתקנות פשיטת הרגל, המוגש  לנאמן בהליכי פשיטת רגל. עריכת פשרה של החייב עם הנושים באישור בית המשפט - תוגש על בסיס טופס 13 לתוספת לתקנות פשיטת רגל.

סיוע של עורך דין בהגשת טפסים ומסמכים במסגרת הליך פשיטת רגל

מאחר ופשיטת רגל הינה הליך סבוך, המצריך גילוי בקיאות משפטית הן ברובד המהותי והן ברובד הפרוצדוראלי, מומלץ לנושה ולחייב, המעוניינים להגיש בקשה לפתיחה בהליכי פשיטת רגל, לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ולהסתייע בשירותיו של עורך דין, המתמחה בדיני פשיטת רגל.

להיעזרות בעורך דין מקצועי ומומחה בתחום נודעים יתרונות משמעותיים ובהם: הקלה על ההתמודדות עם דרישות ונהלי המערכת המשפטית; מתן הכוונה לגבי צעדים, שמומלץ לנקוט בהם לצורך קידום הליך פשיטת רגל וכן ייעול הטיפול בהליך וסיומו בהקדם, תוך השגת תוצאות אפקטיביות עבור כלל הצדדים.

פושט רגל, אשר נקלע למצב של חדלות פרעון ואין באפשרותו הפיננסית לשכור עורך דין לצורך קבלת יעוץ משפטי בנושא, יכול לפנות לאחת העמותות, המציעות שירותי סיוע משפטי בתחום פשיטת רגל, חינם.

המתנדבים בעמותות וארגונים אלה, עורכי דין ואנשי משפט מומחים בדיני הוצאה לפועל ופשיטת רגל, יסייעו לחייב בהבהרת עיקרי ההליך ויגישו לו יעוץ משפטי לגבי הפתרון, המתאים בעניינו - הגעה למה שמוכר בשם הסדר נושים או פתיחה בהליכי פשיטת רגל.

בהתאם להחלטת החייב לגבי דרך הפעולה הרצויה עבורו יסייע עורך דין מקצועי, שילווה את החייב לאורך ההליך, בניהול משא ומתן עם הנושים או לחילופין, במילוי והגשת טפסים ותצהירים, הנדרשים במסגרת בקשת פשיטת רגל ובהתנהלות מול כונס הנכסים הרשמי והערכאות. 

לקבלת סיוע משפטי בנושא פשיטות רגל חייגו: 03-6093833
פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
הכרזה על פשיטת רגל
כונס הנכסים הרשמי - מדריך
מידע על פשיטות רגל בישראל
עורך דין לפשיטת רגל
סיוע בהליכי פשיטת רגל
חקירת יכולת אימתי?
עורך דין משפחה

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת