סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

הסדר נושים, פשרה עם נושים בהליך פשיטת רגל

מהם הסדרי נושים?

הליך פשיטת רגל הינו הליך לא נעים בו אדם נפרד מכל נכסיו אשר עוברים לבעלותו של נאמן במטרה לממש את הנכסים ולשלם מתוכם עד כמה שניתן את חובותיו של החייב לנושים השונים.

לעיתים קרובות האינטרס של הנושים הוא למנוע מהחייב להיכנס לפשיטת רגל משום שבמרבית המקרים מצבת נכסי החייב אינה מאפשרת פירעון של כל החובות ולא פעם לחייב אין בכלל נכסים למימוש ועל כן הסיכוי לקבל סכום ממשי ממימוש נכסיו הינו אפסי מה עוד שההליך הוא ארוך, מייגע ולפעמים נסחב על פני שנים רבות מאוד.

לפיכך, לא פעם עדיף לנושים להגיע להסדר עם החייב עובר להגשת בקשת פשיטת רגל או לאחריה לאחר מתן צו כינוס נכסים מצד בית המשפט בהנחה הגיונית כי התשלום שיתקבל באמצעות ההסדר גדול מהסכום שעשוי להגיע לנושים בסיום הליך פשיטת הרגל. 

במאמר זה נפרט את ההסדרים המוכרים בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם- 1980 ("הפקודה") ואשר יתרונם טמון בתשלום מהיר יותר ובמרבית המקרים סכומים גדולים יותר מאשר יתקבלו ממימוש נכסי החייב בהליך מלא של פשיטת רגל.

יתרונות של הסדרי נושים עבור החייב

מבחינת החייב ההסדר טומן בחובו יתרון בכך שהוא מאפשר לו לשלם אחוז מסוים מחובותיו עליו יסכים עם נושיו בדרך הקבועה בחוק ולקבל הפטר מיתרת חובותיו כלפי אותם נושים שנטלו חלק בהסדר.

כמו-כן ימנע החייב מאי הנעימות הכרוכה בהליך של פשיטת רגל.

עוד בטרם הגשת בקשה לפשיטת רגל מומלץ לחייב לרכז רשימה של כלל נושיו ובאי כוחם במידה ומיוצגים. לאחר שארגן את הרשימה על החייב או בא כוחו לפנות לנושים או לבאי כוחם ולהציע להם הסדר לתשלום 30% מסך חובם באמצעות מימון חיצוני מתוך ידיעה שאחרת פני החייב מועדות לפשיטת רגל. 

סעיף 19א לפקודה מאפשר לחייב שחובותיו עולים על 26,354 להגיש לבית המשפט בקשה לאישור הצעת הסדר עוד בטרם הגשת בקשה לפשיטת רגל ובית המשפט יאשר את ההצעה אם מצא שיש יסוד סביר להניח שישולמו לפיה לפחות 30% מהחובות הבלתי מובטחים.

הבקשה לאישור הצעת פשרה תוגש לבית המשפט בצירוף הצעת הפשרה או ההסדר, תצהיר של החייב שאינו יכול לשלם את כל חובותיו ודו"ח על חובותיו ורכושו בציון הסיבות לחדלות הפירעון.

כמו-כן הצעת הפשרה תוגש גם לכונס הנכסים לרבות פרטי הערבויות שהחייב מציע לקיום ההסדר.

תנאים לאישור ההסדר

הכונס הרשמי ישלח לכל נושה המופיע בהצעה העתק מהצעת החייב והודעה כי עליו להגיש תביעת חוב ולאחר מכן לכנס אסיפת נושים.

כל נושה שהגיש תביעת חוב רשאי להסכים להצעה או להתנגד לה בכתב, ולשלוח הודעה על כך לכונס הרשמי לפחות יום אחד לפני האסיפה.

תנאי לאישור ההסדר הוא שחובות מובטחים ובדין-קדימה יקבלו 100%, וכמו כן להשיג רוב של 51% מהנושים באסיפה המקבלים את ההצעה שבידיהם 75% מערך תביעות החוב.

כמובן שהחייב צריך להציג מהם המקורות הכספיים להצעת ההסדר ולתת בטחונות בהתאם, משום שעד קבלת החלטה בהצעת ההסדר שלו מעוכבים ההליכים המשפטיים נגדו.

בית המשפט רשאי לאשר את ההסדר שהתקבל ברוב הנדרש ורשאי להתנות את אישורו להצעה במתן ערובות לביצועה. במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו רשאי בית המשפט לאשר הצעת חייב גם אם התקבלה ברוב קולות הנושים המצביעים שבידיהם למעלה מ-50% מערך החובות של כלל הנושים המיוצגים בהצבעה. 

הסדר נושים שאושר על ידי בית המשפט יחייב את החייב ואת כל הנושים לעניין כל חוב בר תביעה המגיעה להם מהחייב.

קבלת סיוע משפטי ללא כל התחייבות מצידך, לחץ כאן: יעוץ משפטי

 

או צור קשר עם נציגי המשרד בטלפון: 03-6093833


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
עורכי דין בכל תחום
מאמרים על פשיטת רגל
הליך הוצאה לפועל
עוד על הסדר נושים
תאונות דרכים - סיוע משפטי
דיני עבודה וזכויות עובדים
עורכי דין רשלנות רפואית

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת