סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

התפטרות או פיטורין ותשלום פיצויים - מדריך לעובד

באילו נסיבות תחשב התפטרות עובד כפיטורים?

הכלל הקבוע בחוק פיצויי פיטורים הינו כי עובד המתפטר מעבודתו אינו זכאי לפיצויי פיטורים.

אולם, ישנם מספר חריגים הקבועים אף הם בחוק, אשר בהתקיימם זכאי העובד לפיצויים גם אם הוא מתפטר ולא מפוטר, ואלה הם:

התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי: סעיף זה כולל מקרים בהם נאלץ עובד להתפטר עקב מצב בריאות לקוי שלו או של בן משפחתו. לא מדובר בכל מצב בריאות לקוי, אלא רק בכזה אשר הממצאים הרפואיים של העובד מצביעים על כך שתנאי העובדה ושאר נסיבות העניין מחייבים התפטרות.

התפטרות של הורה: בהתפטרות של עובדת, תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יש לראות כפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורים. דין זה חל גם על עובדת שקיבלה לאימוץ (לבדה או עם בעלה) ילד שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים. במקרה של אימוץ על העובדת להתפטר תוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד לאימוץ.

החוק בעניין התפטרות עובדת יחול גם על עובד במקרים מסוימים הקבועים בחוק.

לקבלת סיוע משפטי של עו"ד בנושא דיני עבודה לחץ: יעוץ משפטי מיידי

התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות: במקרה בו עובדת התפטרה עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות. רק במקרים בו המקלט אושר על ידי לשכת הסעד או משרד העבודה והרווחה וכי שהתה במקלט 60 ימים לפחות לפני ההתפטרות.

התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים - לסעיף זה ישנן מספר חלופות:

במקרה של נישואין – כאשר עובד העתיק את מקום מגוריו לישוב בישראל בו גר בן זוגו.

לישוב חקלאי - כאשר עובד מעתיק את מקום מגוריו מישוב שאינו חקלאי לישוב חקלאי, או לישוב התפטרות או פיטורין ותשלום פיצויים - מדריך לעובדבאזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח.


מסיבות אחרות הקבועות בתקנות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, המצדיקות את העתקת מקום המגורים.


דוגמא לסעיף זה – תקנה 12 (ז) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים בה כפיטורים) התשכ"ד – 1964 בתקנה זו נקבע כי יראו התפטרות של עובד כפיטורים, אם התפטר מעבודתו עקב גירושין והעתיק את מקום מגוריו לישוב המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם.

אי חידוש חוזה עבודה: במקרה בו היה עובד מועסק על פי חוזה עבודה לתקופה קצובה והסתיימה תקופת החוזה, רואים אותו כאילו פוטר, אלא אם המעביד הציע לו לחדש את החוזה. במקרה בו מסרב העובד לחדש החוזה רואים אותו כאילו התפטר.

המעביד צריך להציע לעובד לחדש את החוזה לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת החוזה.

ליחצו לקריאה והסברים על: עבודה במשרה מלאה

הרעה מוחשית בתנאי העבודה: במקרה בו התפטר העובד בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה או בשל נסיבות אחרות הקשורות ליחסי העבודה שבהן לא ניתן לצפות ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות כפיטורים.

התפטרות עובד עונתי: עובד עונתי שעבד שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה, ולא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה, רואים אותו כאילו פוטר.

התפטרות לפני התגייסות לשרות סדיר: התפטר עובד לפני התגייסותו לשרות סדיר, יחשב למפוטר ויזכה לפיצויי פיטורים. כלל זה חל גם על עובדת שהתפטרה לפני שהתנדבה לשרת בשרות לאומי ובלבד ששרתה בשרות לאומי שישה חודשים לפחות.

עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית: התנאי במקרה זה הינו כי משכורתו תשולם מקופת הרשות המקומית. במקרה שהסכים המעביד כי תקופת כהונתו ברשות המקומית תחשב כחופשה ללא תשלום לא יהיה זכאי העובד לפיצויי פיטורים.

עובד שהגיע לגיל פרישה והתפטר: רואים בהתפטרותו כפיטורים. מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים או במקומם, כל סכום המשתלם לעובד מקופת גמל, עקב תשלומי המעביד לקופה ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים.

לקבלת סיוע משפטי של עו"ד בנושא דיני עבודה לחץ: יעוץ משפטי מיידיאיסור פיטורי עובדת בהריון - דיני עבודה

האם ידעת כי החוק אוסר לפטר אשה בהריון? דעי את זכויותיך בעבודה!

פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- עמלת תיווך עבור שכירות של חצי שנה
- ערבות בהוצאה לפועל
- פיצוי על איחור מסירת דירה מקבלן
- צינור פוצץ בביניין
- בדיקת עובש
- ביטול חוזה להשכרת סטודיולחוגי אומנות לילדים פעם בשבוע
- חובת המשכיר?
- בעל בית דורש תשלום על ניקיונות
- דוח מהירות
- בדיקת רקמות/אבהות ממש דחוף וחשוב
- קצבת ילדים
- תביעה נגד עיריית ירושלים בגלל הודעת קנס שלא נשלחה
- פרידה
- שכירות עזרה דחופה
- כמה זמן עד שדוח חניה מתיישן??
- העלאה בארנונה
- הסכם המבוסס על אחוז רווח בחברה
- סיוע בפרשנות הסכם העסקה
- אישור מהנדס נכס לשכירות
- מנהלי כפול
- תביעה מול בעל דירה
- עבירת איומים?
- אופציה בחוזה
- העמדת תנאים לקיום סעיף האופציה
- שכר טרחה לעו"ד מול ביטוח לאומי
טעינה...

תחומים קרובים:
עורכי דין
רשלנות רפואית
עורך דין פלילי
הוצאה לפועל
עורכי דין גירושין
איסור עישון
רישוי עסקים

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת