סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

יצוג נאשמים בהליך פלילי

ייצוג נאשם בהליך פלילי על ידי עורך דין

ייצוג על ידי עורך דין המתמחה בתחום הפלילי, בכל הליך משפטי בו חייכם ועתידכם מונחים על כף המאזניים - אינו דבר שניתן לזלזל בחשיבותו. התחום הפלילי הנו תחום משפטי מרתק, אך גם מורכב וסבוך - על כן ייצוג נאשמים בהליך פלילי דורש ידע והיכרות מעמיקה עם חוק העונשין בישראל.

חשוב מאוד כי בהליך פלילי ידע הנאשם לעמוד על זכויותיו וביניהן החובה להעמיד לו סניגור אשר ייצג אותו בהליך המשפטי וזאת במידה ולא עלה בידו למנות סניגור בעצמו והוא עומד בתנאים הקבועים לכך בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 1982.

ראשית, הנאשם יכול להעמיד לעצמו סניגור לפי בחירתו ובלבד שהסניגור הוסמך לכך כדין, דהיינו עו"ד, הנאשם הביע את רצונו בכתב שייצגנו או ייפה את כוחו לכך. יחד עם זאת, נאשם שלא מינה לעצמו סניגור חובתו של בית המשפט למנות לו סניגור בהתקיים אחד מתנאים אלה:

  1. הנאשם מואשם בעבירת רצח או בעבירה שדינה מיתה או מאסר עולם או שהואשם בבית יצוג נאשמים בהליך פלילימשפט מחוזי בעבירה שדינה מאסר עשר שנים או יותר או שהוא חשוד בביצוע עבירה כאמור.
  2. הנאשם הוא נער שטרם מלאו לו שש עשרה שנים והוא הובא לפני בית משפט שאינו בית משפט של נוער.
  3. הנאשם אילם, חרש, עיוור או שיש חשש שהוא חולה נפש או לקוי בכושרו השכלי. בעניין זה די בחשש למחלת נפש ואין צורך בחוות דעת רפואית מסומכת.
  4. הנאשם הואשם בעבירה שנקבע לגביה כי בית משפט יטיל עונש מאסר בפועל, או כי יטיל עונש מאסר שלא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על תנאי.
  5. התובע מסר הודעה לבית המשפט בדבר האפשרות כי יבקש מבית המשפט להטיל על נאשם עונש מאסר בפועל אם יורשע.
  6. התובע לא מסר הודעה כאמור לגבי הנאשם, אולם בית המשפט סבר, לאחר שהורשע, כי קיימת אפשרות שיוטל עליו עונש מאסר בפועל.
  7. בהתקיים אחד התנאים דלעיל חובת מינוי סניגור היא חובה מוחלטת ולכן אי מילויה יגרור את בטלותו של הדיון כולו.  

כמו כן רשאי בית המשפט למנות סניגור לנאשם בהתקיים אחד התנאים האמורים להלן:

  1. נאשם שהוא מחוסר אמצעים על פי אמות מידה שנקבעו בחוק הסניגוריה הציבורית התשנ"ו 1995. סבר בית המשפט שיש למנות סניגור משום שהחשוד או העצור מחוסר אמצעים, רשאי הוא להורות לסניגור הציבורי המחוזי לבדוק את זכאותו.
  2. בית המשפט רשאי למנות סניגור לצורך דיון בבית המשפט בבקשה לדיון נוסף או למשפט חוזר וכן לצורך הדיון הנוסף או המשפט החוזר אם ראה הצדקה לכך ונתקיימו במבקש התנאים האמורים בסעיף קטן א – ג או ז' לעיל .
  3. חשוד או עצור שאין חובה למנות לו סניגור ונתקיימו בו התנאים האמורים בסעיפים קטנים    א – ג או  רשאי בית המשפט - לבקשת אותו אדם, לבקשת תובע או מיוזמתו הוא - למנות לו סניגור.

מינוי סניגור במחוז שהוקמה בו לשכת סניגוריה ציבורית יהיה לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית. המינוי ייעשה מתוך רשימה של עורכי דין הכשירים לשמש כסניגורים ציבוריים, אשר נערכה על ידי הסניגור הציבורי המחוזי.

לחץ לקריאה נוספת:
חקירה משטרתית - זכויות הנחקר
סחר בסמים - סיוע של עורך דין פלילי
מחיקת רישום פלילי


ראה בית המשפט במחוז שהוקמה בו לשכת סניגוריה ציבורית שיש למנות סניגור - יפנה את החשוד או העצור ללשכת הסניגוריה הציבורית שבאותו מחוז כדי שימונה לו סניגור. בשלב הערעור בית המשפט פטור מחובת מינוי סניגור ובלבד כי הנאשם ביקש זאת ובית המשפט ראה שלא ייגרם לו אי צדק אם לא ייצגנו סניגור.

לא יטיל בית משפט עונש מאסר בפועל על נאשם שאינו מיוצג על ידי עורך דין פלילי, אלא אם כן ייצוג הנאשם הופסק ברשות בית המשפט מחמת חוסר שיתוף פעולה מצד הנאשם כלפי סניגורו. מינה בית המשפט סניגור לנאשם יחולו על המדינה הוצאות ההגנה לרבות הוצאותיהם ושכרם של הסניגור והעדים. הסניגור לא יקבל מאת הנאשם או מאדם אחר כל שכר פיצוי מתנה או טובת הנאה אחרת מלבד התשלום המגיע לו מהמדינה. העובר על הוראה זו, דינו מאסר שלושה חודשים.

הרשימה המפורטת לעיל של מקרים בהם חייב או רשאי בית המשפט למנות סניגור לנאשם אינה רשימה ממצה ובכל מקרה לגופו מומלץ לנאשם בפלילים להיוועץ יעוץ ראשוני עם עו"ד הבקיא בסדר הדין הפלילי ואשר ידע לייעץ לו בנוגע לזכותם של נאשמים לייצוג בהליך פלילי.

לחץ לפנייה מיידית לעורך דין פלילי


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת