סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

מרוץ הסמכויות בהליך גירושין

מרוץ הסמכויות בענייני גירושין


במדינת ישראל קיימות שתי מערכות משפטיות בעלות סמכות לדון בתביעות גירושין, על כל המחלוקות הכרוכות בהן - בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. מעמדם המשפטי של בני הזוג בכל אחת מהאפשרויות הללו עשוי להיות שונה ובמאמר זה נתייחס למושג "מרוץ הסמכויות".

הסתירה בין סמכויות בית הדין הרבני לסמכויות בית המשפט לענייני משפחה

ענייני נישואין וגירושין של יהודים בארץ ישראל, אזרחי המדינה או תושביה, נמצאים בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני. תביעת גירושין בדרך כלל אינה עומדת לבדה ובכל תביעה כזו כרוכים לעיתים קרובות באופן בלתי נמנע עניינים נוספים - לרבות שאלת המזונות לאישה ולילדים, חלוקת הרכוש בין בני הזוג, החזקת ילדים, נושא חינוך הילדים ועוד.

חוק שיפוט בתי דין רבניים קובע כי סמכותו הייחודית לדון בענייני נישואין או גירושין משתרעת גם על כל עניין הכרוך בתביעה לגירושין.

יחד עם זאת, חוק בית המשפט לענייני משפחה קבע כי בסמכותו הייחודית של בית המשפט לענייני משפחה לדון בכל אחד מענייני המעמד האישי וביניהן מזונות, יחסי ממון ובעיקרן עניינים רכושיים שבין בני הזוג.

לסיוע משפטי מיידי על ידי עורך דין גירושין, לחץ כאן

קיימת לכאורה סתירה בין מחד גיסא סמכותו הייחודית של בית הדין הרבני לדון בעניינים הכרוכים בתביעת הגירושין ובין מאידך גיסא סמוכתו הייחודית של בית המשפט לענייני משפחה לדון בענייני המעמד האישי.

בג"צ פתר סוגיה זו בקביעתו בפסיקה כי בעניינים המסורים לסמכות מקבילה של בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה מוסמך בית המשפט לענייני משפחה לדון כל עוד בית הדין הדתי אינו דן בעניין. במצב בו אחת מהערכאות הקדימה את רעותה והכריעה בשאלת הסמכות בעניינים אגביים לגירושין על הערכאה השנייה לכבד את ההחלטה ולהימנע מלדון בתביעה שהוגשה בפניה באותו עניין למעט במקרים חריגים ובהתקיים טעם מיוחד.

לחץ לקריאה נוספת:
תביעת מזונות בהליך גירושין
חלוקת רכוש בהליך גירושין
מחלוקות בנושא משמורת ילדים


דהיינו, תנאי לסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני לדון בעניינים הכרוכים בתביעת גירושין היא כי אחד מבני הזוג לא פתח קודם לכן תביעה באחד מן הנושאים הכרוכים בבית המשפט האזרחי. אם בפני בית המשפט לענייני משפחה תלוי ועומד הליך באחד מן הנושאים הכרוכים בתביעת גירושין אשר הוגשה לאחריו בית הדין הרבני אינו בעל סמכות לדון באותו עניין.  

כך נוצר מרוץ סמכויות, בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט לענייני משפחה לרכישת סמכותם לדון בעניינים הכרוכים להליך הגירושין. צד המעוניין כי בית משפט אזרחי ולא בית הדין רבני ידון בעניינים הכרוכים לתביעת הגירושין עליו למהר ולהגיש תביעה בעניין זה לבית המשפט לענייני משפחה אשר ידון בו וייתן החלטה עוד בטרם יבוא העניין לפני בית הדין הרבני באמצעות הצד השני. 

מעבר לאמור לעיל, בתי המשפט קבעו סייג נוסף לסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני לדון בעניינים הכרוכים בהליך הגירושין והוא מבחן כנות הכריכה. בית המשפט הכיר בפוטנציאל השלילי הגלום בניצול לרעה של מרוץ הסמכויות כאשר בד"כ הבעל מטרתו לחסום את דרכה של אשתו אל בית המשפט האזרחי מתוך אמונה כי בית דין רבני ייטב לו.

מירוץ הסמכויות ומבחן כנות הכריכה

בתי המשפט פיתחו מבחן שמטרתו לבחון את כנות הכריכה מתוך הנחה כי בית הדין הרבני אוהד פחות לזכויותיהן של הנשים. המבחן לרכישת סמכותו הייחודית של בית הדין הרבני הינו כי תביעת הגירושין כנה ועימה הכריכה של עניינים הנלווים לגירושין היא כנה ונעשתה כדין, דהיינו רק עניינים אשר לפי עצם טיבם וטבעם כרוכים בתביעת גירושין.

מבחן כנות הכריכה נמצא בסמכותו המקבילה של בית המשפט האזרחי ובית הדין הרבני. בעל אשר הגיש תביעת גירושין נגד אשתו וכרך בה עניינים מסוימים יכולה אשתו לפנות לבית המשפט האזרחי לבדוק האם באמת תביעת הבעל הוגשה בכנות או רק לשם קניית סמכותו של בית הדין הרבני לדון בעניינים הכרוכים לגירושין.

לאור האמור לעיל ולסיכומו של דבר סמכותו הייחודית של בית הדין הרבני לדון בנושאים הכרוכים בתביעת גירושין כפופה למבחן כנות התביעה ולעובדה כי אף אחד מבני הזוג לא פתח קודם לכן בהליך לפני בית המשפט האזרחי באותו נושא.

המצב הנתון לפיו כל מי שיפנה קודם לערכאה הנוחה לו זוכה אינו אידיאלי היות והוא משאיר מקום רב ומשמעותי מידי לטקטיקה, לניסיונות לבצע מחטפים פרוצדוראליים וכפועל יוצא להגשה של בקשות ותביעות סרק, הוצאות רבות ועיכוב בהליך הגירושין שגם כך אינו נעים. 

סיוע של עורך דין בתחום גירושין ודיני משפחה

כל עוד המצב לא ישתנה בחקיקה או בפסיקה נוספת של בג"צ ישנה חשיבות עליונה להקפיד על חשאיות בכל הקשור לצעדיך במסגרת הליכי גירושין ולהיכנס למשמעת טקטית.

רצוי מאוד להיוועץ עם עו"ד דיני משפחה, הבקיא בתחום אשר ידע להנחות אותך בהליך הגירושין ובכל העניינים הכרוכים בו, יכיר ביתרונות של כל אחת מהערכאות בהתאם לנסיבות המקרה ויפעל בצורה טקטית ונבונה על מנת לנצל עד כמה שניתן את מרוץ הסמכויות על הצד הטוב ביותר עבורך.

 


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
עורך דין לעניני משפחה

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת