סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

הסכמי ממון בין בני זוג שאינם נשואים

הסכם יחסי ממון - לא רק לפני חתונה...

חוק יחסי-ממון בין בני-זוג, התשל"ג-1973 קובע, כי בני זוג שלא ערכו הסכם ממון, ואם ערכו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראו אותם כמי שמסכימים להחלת מנגנון איזון המשאבים המפורט בחוק, במקרה בו יפקעו הנישואין.

כך למשל, קובע מנגנון האיזון, כי  חוב או זכות שהיה לאחד מבני הזוג טרם הנישואין, שייכים לו בלבד ובן זוגו אינו שותף להם. כמו כן מציין החוק, כי נכסים שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם הנם נכסים משותפים ויחולקו בניהם באופן שווה עם פקיעתם של הנישואין.

על  אף בהירותו של החוק והמנגנון הקבוע בו, בוחרים זוגות רבים להסדיר את יחסי הממון שבניהם במסגרת הסכם נפרד. בהסכם זה רשאים בני הזוג לחרוג מהוראות החוק ובהסתמך על רצון והבנת הצדדים, לקבוע בו תנאים שיחלו עם תום יחסיהם. 

למידע נוסף וסיוע משפטי מיידי, לחץ כאן

על ההסכם להיערך בכתב והוא טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג. יובהר, כי הסכם שנחתם טרם הנישואין או במהלכם יכול שיאושר בידי רושם הנישואין או נוטריון, בכפוף לתנאים המנויים בחוק.

מכל מקום, הצורך הגובר בהסדרת יחסי הממון בין בני הזוג בדרך של הסכם, מעלה לסדר היום שאלה אחרת: מובן מאליו, כי בני זוג שנישאו כדת משה וישראל (נישואי דמו"י), כלולים בהגדרה ועל כן באים בשעריו של החוק ונהנים מההגנה שהוא מעניק לזכויותיהם הכלכליות.

מה אומר החוק על יחסי ממון בין בני זוג שאינם נשואים כדת?

כידוע, זוגות רבים בוחרים שלא להינשא בנישואים דתיים ממניעים אידיאולוגים או בשל היותם פסולי חיתון ("פסול חיתון" הינו מי שאינו רשאי להינשא כדמו"י לרבות- בני זוג מאותו המין, ממזרים, כהן וגרושה ועוד). לאלה עומדות אפשרויות נוספות כגון: הצטרפות למוסד "הידועים בציבור", נישואין אזרחיים בחו"ל , נישואין ע"פ הסכם או נישואין רפורמים.

עוד נציין, כי בימים אלה מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק בנושא "ברית הזוגיות" – דרך נוספת להסדרת היחסים. האם המונח "בן זוג" בחוק יחסי ממון, תקף גם לגביי זוגות אלה שאינם נשואים כדמו"י? לעניין זה התייחס כבוד הנשיא ברק (כתוארו אז) בפרשת היועץ המשפטי לממשלה נ' מיכאל זמר ובאמרת אגב ציין, כי פרשנות המונח "בן זוג" תיבחן לאור תכלית החקיקה – גם לעניין ידועים בציבור וזאת אף בלא שהדבר נקבע במפורש באותו דבר חקיקה.

בהעדר וודאות, סביר, כי ניתן לבסס הסכם יחסי ממון בין בני זוג במעמד זה של ידועים בציבור, ובכל המקרים שפרטנו מעלה – פסולי חיתון, נישואי הסכם, נישואי חו"ל ונישואים רפורמים, על סמך דיני החוזים במדינת ישראל.

במה דברים אמורים? חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, מחיל את הוראותיו, על כל הסכם בין צדדים שאינו נוגד את תקנת הציבור. כיוון שכך, ניתן לראות בהסכם ממון שנערך ע"י בני זוג שאינם נשואים כדמו"י, במטרה להסדיר את זכויותיהם הכלכליות, כחוזה לכל עניין ודבר.

ככזה, כפוף ההסכם לחובת תום הלב והגילוי הנאות, איסור מרמה, טעות הטעייה ועושק. יודגש, כי חוק החוזים חל גם על הסכם שנחתם ע"י בני זוג שנישאו כדמו"י, אולם אלה סומכים את ההסכם על חוק יחסי ממון בין בני זוג בעוד זוגות שהוצאו מגדר החוק, יסמכו את ההסכם על חוק החוזים כאמור.

כיוון שכך, כמקובל בכל חוזה ראוי, כי הצדדים המבקשים להסדיר יחסיהם הכלכליים שלא במסגרת חוק יחסי ממון, יפנו לקבלת ייעוץ משפטי אשר ימנע ליקויים ואי הבנות בבואו היום לממשו.


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת