סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

תנאים להכרזה על פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל?

פשיטת רגל הינה הליך משפטי החל על אדם (יחיד או שותפות) אשר אין ביכולתו לפרוע את חובותיו.

ההליך יכול להיפתח ביוזמת החייב עצמו, הפונה לבית המשפט בבקשה שיכריז עליו כפושט רגל. תנאי הסף להכרזה כזו הוא היות המבקש אזרח ישראל, בן 18, אשר חובותיו הינם בגובה מינימלי של 14,679 ש"ח - סכום המתעדכן בחוק מעת לעת.

כמו כן, יכול ההליך להיפתח ביוזמת נושיו של החייב, הרשאים בתנאים מסוימים לבקש מבית המשפט להכריז עליו כפושט רגל. תנאי הסף להכרזה: כאשר החייב חב לנושה סכום העולה על 73,392 ש"ח - בהצגת פסק דין חלוט או תיק הוצאה לפועל - הסכום מתעדכן בחוק מדי פעם.

לקבלת סיוע מיידי בגביית חובות או ליווי הליכי פשיטת רגל, לחץ כאן:
יעוץ משפטי

ההליך נועד בעיקרו לכנס את כל נכסי החייב, לממש אותם ולחלק את התמורה בין הנושים במהירות האפשרית ובעלות מינימלית. פעולות אלה מבוצעות על ידי הנאמן בפשיטת הרגל, אשר נכסי החייב מוקנים לו. בתום פירעון החובות או הגעה להסדר עם הנושים, המאושר על ידי בית המשפט, יכול החייב לבקש לסיים את הליך פשיטת הרגל ולקבל צו הפטר - הפוטר אותו מחובות העבר.

תנאים מקדמיים לפתיחה בהליך פשיטת רגל

הכרזה כחייב:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם - 1980 (להלן: "הפקודה") קובעת, כי כדי  להכריז על אדם כחייב, עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

הוא בן 18 שנה ומעלה.

בשעה שעשה או נעשה לו מעשה פשיטת הרגל, התקיים בו אחד מהתנאים הבאים:

1. הוא היה בישראל.
2. הוא גר כרגיל בישראל או היה לו מקום מגורים בישראל.
3. הוא ניהל עסקים בישראל - בעצמו או על ידי מורשה או מנהל.
4. הוא היה חבר בתאגיד שניהל עסקים בישראל.

קיום מעשה פשיטת רגל:

תנאי לנקיטת צעדי פשיטת רגל נגד החייב והעילה להגשת הבקשה כולה, הינו ביצוע "מעשה פשיטת רגל" . לעניין זה ייחשב כל אחד מהארועים הבאים שהתבצעו על ידי החייב: מתן מתנת מרמה, העברת מרמה או שעבוד, כאשר החייב מתחמק מנושיו על ידי: עזיבת הארץ, עזיבת בית המגורים או מקום העסקים, התבודדות וכדומה.

השלבים בדרך להכרזה על פשיטת רגל

מתן צו כינוס - במידה ונעשה מעשה פשיטת רגל, על החייב או על אחד הנושים  להגיש לבית המשפט בקשה לתת צו לכינוס נכסי החייב, אשר מטרתו כפולה: להגן על נכסים אלה מפני הנושים השונים המעוניינים לפעול למימושם במסגרת הליכים עצמאיים בהוצאה לפועל, וכן להגן על נכסי החייב מפני החייב עצמו - כדי שלא יבריחם ויעלימם מפני הנושים.

בשלב זה ישמש הכונס הרשמי כונס זמני של נכסי החייב. עם קבלת ההחלטה על מתן צו כינוס יקבע בית המשפט מועד לדיון בפשיטת הרגל (בחלוף 6 חודשים לפחות מיום מתן צו הכינוס). בתקופה זו רשאים הנושים להגיש לכונס הרשמי "תביעות חוב" נגד החייב ובמהלכה מתקיימים הבירורים והחקירות בעניין מצבו של החייב ונכסיו.

עיכוב הליכים - ממועד מתן צו הכינוס מעוכבים באופן אוטומטי כל ההליכים הננקטים נגד החייב על ידי נושיו.

כינוס אסיפת נושים - לאחר מתן צו הכינוס מכונסת על ידי הכונס הרשמי אסיפת נושים של החייב, בה מחליטים הנושים בעניין ההליך והמשכו, מציעים אדם שישמש בתפקיד נאמן לנכסי החייב ולעיתים אף בוחרים וועדת ביקורת, המשמשת גוף מבקר לפעולות הנאמן.

בקשה להכרזת החייב פושט רגל - מוגשת לבית המשפט בהתאם לאסיפת הנושים.

הדיון בפשיטת הרגל

הדיון מתקיים לאחר סיום הליכי החקירה והבירור על ידי הכונס הרשמי, ובמהלכו רשאי בית המשפט להכריז על החייב כפושט רגל במקרים הבאים (ס' 42 לפקודה):

  • לאחר מתן צו כינוס החליטו הנושים בהחלטה רגילה באסיפתם להכריז על החייב כפושט רגל.
  • לאחר מתן צו כינוס לא קיבלו הנושים כל החלטה בנושא או שכלל לא התכנסו.
  • במידה וההסדר או הפשרה אותם הציע החייב לא אושרו.
  • הכונס הרשמי הגיש בקשה להכריז על פשיטת רגל בעקבות העובדה שהחייב לא הגיש לו דו"ח המפרט את מצב עסקיו, מבלי שיציג צידוק סביר לכך.
  • הכונס הרשמי הגיש בקשה להכריז על פשיטת רגל נוכח ביטולם של פשרה או הסדר שנקבעו לאחר מתן צו הכינוס.

ההכרזה על החייב כפושט רגל תפורסם ברשומות ובעיתון יומי. עם מתן ההכרזה על פשיטת רגל, רשאי בית המשפט לתת הפטר לחייב, אם הוא סבור כי אין בניהול הליכי פשיטת הרגל נגדו כדי להביא לפדיון הכספים / מימוש הנכסים על ידי הנושים.

החייב עצמו רשאי לפנות בכל עת לבית המשפט בבקשה להעניק לו הפטר, הפוטר אותו מכל חוב קיים במסגרת הליכי פשיטת הרגל ומאפשר לו לפתוח פרק חדש ונטול חובות בחייו.

לקבלת סיוע מיידי בגביית חובות או ליווי הליכי פשיטת רגל, לחץ כאן:
יעוץ משפטי


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
עורכי דין - עורך דין בכל תחום
הליך פשיטת רגל
הליך הוצאה לפועל
רשלנות רפואית
פשיטת רגל
תאונות דרכים
עורך דין דיני משפחה, גירושין

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת