סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

צו כינוס נכסים והכרזה על פשיטת רגל

בקשה למתן צו כינוס נכסים - הכרזה על פשיטת רגל

בקשה למתן צו כינוס נכסים ובהמשך, הכרזה על פשיטת רגל יכול שתוגש (בהתקיים תנאים מסוימים) או ע"י נושה של החייב או ביוזמת החייב. הסבר: צו כינוס נכסים נועד לרכז את כלל נכסי החייב על מנת לחלקם במועד מאוחר יותר (מועד הכרזת פשיטת רגל) בין נושיו של החייב.

צו כינוס נכסים מקפיא את נכסי החייב ביום הוצאתו על מנת להגן על נכסי החייב מן הנושים, שלא יוצר מצב, שבו נושה זריז ינגוס בנכסיו של החייב ויפגע בכך בחלוקה השוויונית של נכסי החייב בין הנושים. הקפאת הנכסים באה גם על מנת להגן על נכסי החייב מן החייב עצמו, שלא יבריח את נכסיו או שיעדיף נושה אחד על פני אחר.

לאחר שהוגשה בקשה למתן צו כינוס נכסים, בית המשפט רשאי לעכב כל תובענה או הוצאה לפועל ואמצעי אחר כנגד החייב וכן לאסור על נקיטת הליכים אחרים נגד החייב ללא אישור בית המשפט. לאחר שהוגשה בקשה למתן צו כינוס נכסים, רשאי בית המשפט למנות את הכונס הרשמי (גוף ממשלתי אשר לו תפקידים שונים הקשורים להליכי פשיטת הרגל) או אדם מתאים אחר להיות כונס זמני של נכסי החייב במידה ובית המשפט סבור כי יש לעשות כן על מנת להגן על נכסי החייב.

הכוונה של המושג כינוס נכסים זמני היא: איסוף ריכוז והגנה על נכסי החייב לתקופה מוגבלת (3 חודשים). לאחר מתן צו הכינוס נכסים ההליכים הנ"ל שברשות הופכים להליכים שחובה לבצעם, קרי כונס הנכסים הרשמי ימונה ככונס זמני של נכסי החייב וההליכים המשפטיים נגד החייב יעוכבו אוטומטית.

נושה של החייב או החייב עצמו רשאים לחזור בהם מבקשה למתן צו כינוס נכסים אך ורק בכפוף לרשות של בית המשפט.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בנושא פשיטת רגל לחץ כאן

בקשת נושה של החייב למתן צו כינוס נכסים

על מנת לקבל צו כינוס נכסים לפי בקשת נושה יש לעמוד במספר תנאים:

 

ראשית,על סכום החוב שחב החייב לנושה או לנושים, להיות לפחות 65,885 ₪ על החוב להיות  סכום קצוב בכסף, שיש לשלמו מיד או במועד קבוע בעתיד. בסכום קצוב הכוונה היא לסכום שניתן להגיע אליו בחישוב פשוט, ללא צורך בשומה או בהערכה.

תנאי נוסף הוא כי מעשה פשיטת הרגל המעשה או האירוע שמהווה את העילה שבשלה ניתן לנקוט בהליכי פשיטת רגל כנגד החייב שעליו מסתמכת הבקשה אירע תוך 3 חודשים לפני הגשתה. תנאי נוסף מדבר על כך שלחייב צריכה להיות זיקה או קשר מסוים למדינת ישראל (הזיקות המדויקות מנויות בפקודה).

התנאי החמישי והאחרון אומר כי יש לאמת את בקשתו של הנושה בתצהיר של עצמו או אדם אחר מטעם הנושה המכיר את העובדות. חשוב לציין כי כל התנאים לעיל חייבים להתקיים על מנת לקבל צו כינוס נכסים לבקשת נושה. באם רוצה החייב להתנגד לבקשת הנושה עליו להגיש לבית המשפט כתב התנגדות ולצרף אליו תצהיר המאמת אותו.

בשעת הדיון בבקשת הנושה על הנושה להביא ראיות התומכות בדבר חובו, בדבר המצאת הבקשה לחייב ובדבר ביצוע מעשה פשיטת רגל הרלבנטי לבקשה.

היה והראיות שהביא הנושה שכנעו את בית המשפט רשאי הוא לתת צו כינוס נכסים. היה והראיות שהביא הנושה לא שכנעו את בית המשפט או אם הראה החייב כי ביכולתו לשלם את החוב או שמסיבה  אחרת כלשהי אין לתת את הצו, רשאי במקרה שכזה בית המשפט לדחות את הבקשה.

בקשת החייב עצמו למתן צו כינוס נכסים

על מנת שינתן כנגד החייב צו כינוס נכסים לפי בקשתו על מספר תנאים להתקיים והם:

 

סכום חובותיו של החייב צריך להיות לפחות 13,177 ₪, על החייב לצרף לבקשתו דו"ח המאומת בתצהיר ובו: פרטים על נכסיו, הכנסותיו, הוצאותיו וחובותיו וכו. על החייב לצרף לבקשתו כתב ויתור על סודיות. בנוסף על החייב לציין ולפרש את טענתו כי אינו מסוגל לשלם את חובותיו - החייב אינו צריך להגיש הצהרה על כך. התנאי החמישי והאחרון הוא כי יש לצרף אישור, של כונס הנכסים הרשמי, לבקשה ובאישור צריך להיות מצוין כי מולאו ארבעת התנאים הקודמים.

על מנת להגיש בקשה כאמור לפי בקשת החייב על כל התנאים שלעיל להתקיים. בכל מקרה ובכל שאלה בנושא, אנו ממליצים לפנות אל עורכי דין ולא לקבל החלטות לבד.


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת